O nama

Udruženje Razvojni centar općine Kakanj je neprofitna organizacija čiji programski ciljevi korespondiraju unapređenju razvojno-projektnih aktivnosti u sektoru pripreme kapaciteta za privlačenje EU sredstava, saradnje sa regionalnim razvojnim centrima radi provedbe zajedničkih projekata, specijalistički edukativni programi, promocija inovacija, poticanje zajedničkih razvojnih projekata s jedinicama lokalnih samouprava, te kroz međuregionalnu i prekograničnu saradnju u EU i IPA fondovima.

Lokalni ekonomski razvoj predstavlja ključni instrument za podršku i ubrzavanje procesa privrednih i socijalnih reformi te pripremu temelja za pristupanje Evropskoj Uniji. Razvojni centar općine Kakanj je nastao kao izraz želje relevantnih aktera iz lokalne sredine da se aktivnije posvete pitanjima od zajedničkog interesa, a u cilju bržeg privrednog razvoja lokalne zajednice te postizanju uravnoteženog razvoja regije u cjelini.

Udruženje Razvojni centar općine Kakanj je osnovano Odlukom o osnivanju donesenoj na sjednici Osnivačke Skupštine Udruženja „RAZVOJNI CENTAR OPĆINE KAKANJ“  dana 20.02.2018. godine u Kaknju, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Puni naziv: UDRUŽENJE RAZVOJNI CENTAR OPĆINE KAKANJ
Adresa: Alije Izetbegovića S-3, 72240 Kakanj
Pravni oblik: Matično udruženje registrovano u Ministarstvu pravde BiH na državnom nivou
Djelatnost: 94.99 DJELATNOSTI OSTALIH ČLANSKIH ORGANIZACIJA
Godina upisa: 20.4.2018.
Žiro račun: 1861620310356778 ZIRAAT BANK BH d.d.
Ovlaštena osoba: Edin Bjelopoljak

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su :

 • učešće u implementaciji procesa strateškog upravljanja razvoja općine Kakanj;
 • pronalaženje ravnoteže između razvojnih mjera i potencijala;
 • učešće u kreiranju uslova za razvoj, ekonomski rast i jačanje konkurentne sposobnosti;
 • angažovanje u kreiranju instrumenata privrednog razvoja;
 • angažovanje u identifikaciji i implementaciji razvojnih projekata;
 • uspostavljanje partnerstva između javnog i privatnog sektora (JPP);
 • uspostavljanje partnerstva u prekograničnoj saradnji, IPA i EU projektima;
 • podržavanje lokalnih inicijativa koje pospješuju zapošljavanje, privatnu inicijativu i preduzetništvo, pružanjem podrške razvoju malih i srednjih preduzeća;
 • angažovanje u razvoju ljudskih potencijala na prostoru općine Kakanj;
 • angažovanje na ekonomskoj saradnji sa drugim europskim regionima;
 • promocija mogućnosti investiranja u općinu Kakanj i učestvovanje u unaprijeđenju poslovnih odnosa između općine Kakanj i drugih europskih gradova;
 • edukacija u oblasti poduzetništva, ekologije, turizma, menadžmenta, razvoja;
 • organizacija sastanaka, događaja, okruglih stolova, privrednih susreta, posjeta sajmovima;
 • praćenje savremenih svjetskih tokova u oblasti održivog razvoja, privrede, poljoprivrede, ekologije, obrazovanja i omladinskih projekata, te primjenjivanje takvih praksi;
 • razmjena informacija i saradnja sa vladinim, nevladinim i profitnim sektorom u oblastima od zajedničkog interesa;
 • zalaganje za poboljšanje i razvoj poslovnog okruženja;
 • pružanje pomoći i podrške članovima u različitim oblastima i djelatnostima;
 • rad na poboljšanju konkurentnosti preduzeća na domaćem i inostranom tržištu;
 • pomoć i podrška pri izradi web-prezentacija, adresara, kataloga, brošura, biltena, publikacija i sl.;
 • pružanje pomoći u donošenju poslovnih planova i investicionih programa;
 • informisanje članova o najpovoljnijim uslovima angažovanja kreditnih sredstava za tekuće poslovanje i investicije;
 • informisanje nadležnih organa na nivou općine, kantona i Federacije BiH o rezultatima i teškoćama u poslovanju članova, kako bi se informacije koristile za donošenje odgovarajućih mjera u oblasti tekuće ekonomske i razvojne politike;
 • saradnju sa nadležnim organima u općini, kantonu i FBiH na donošenju propisa i mjera od interesa za unapređenje razvoja privrede;
 • predlaganje podsticajnih mjera za stvaranje povoljnih uslova za poslovanje;
 • organizovanje obuke članova Udruženja (predavanja, seminari, stručna savjetovanja);
 • organizovanje saradnje sa medijima u cilju blagovremenog stručnog, cjelovitog i objektivnog informisanja javnosti o rezultatima i teškoćama u poslovanju članova Udruženja;
 • praćenje i obradu poslovnih informacija za potrebe fizičkih i pravnih lica registrovanih na području općine Kakanj, te izradu informatičke baze podataka koja će biti na raspolaganju lokalnim partnerima na projektima;
 • pomoć i podrška u izradi i implementaciji projekata u oblastima: građansko društvo, ljudska prava i prava manjina, pomoć siromašnima i socijalno ugroženima, pomoć invalidima, djeci i starijim osobama, zaštita okoline, tolerancija, kultura, amaterski sport, vjerske slobode i pomoć žrtvama elementarnih nepogoda;