Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Za poljoprivredni sektor odobrena potpora u vrijednosti od 8,2 miliona KM

Sredstva u ukupnoj vrijednosti od 8.199.933 KM bit će dodijeljena na ime finansijske pomoći, prema odobrenim zahtjevima, za 31 izvozno orjentirani privredni subjekt u agrarnom sektoru.

Na juče održanoj sjednici Vlade FBiH, usvojena je Odluka o dodjeli finansijske potpore izvozno fokusiranim privrednim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima, u oblasti poljoprivredno – prehrambenog sektora, pod okolnostima pandemije COVID-19, a na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, stoji u saopštenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstva u ukupnoj vrijednosti od 8.199.933 KM bit će dodijeljena na ime finansijske pomoći, prema odobrenim zahtjevima, za 31 izvozno orjentirani privredni subjekt u agrarnom sektoru. Finansije su obezbijeđene u Budžetu FBiH za 2020. godinu na razdjelu subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Podrška ugroženim sektorima

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da sa poduzetnicima iz ove odluke potpiše ugovor i vrši kontinuiran nadzor nad utroškom sredstava, a u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije virusa korona.

Podsjećamo da je Federalna vlada ovom uredbom u tekućoj godini kao pomoć privredi izdvojila 90 miliona KM.

Nadležno ministarstvo će Programom podrški raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom  o izvršavanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020., Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i Zakonom o poljoprivredi.

Kontrola u fazi proizvodnje  na  terenu potencijalnih  korisnika, ali i u toku prikupljanja i obrade dokumentacije vezano za proizvodni proces, a prije dostavljanja zahtjeva Federalnom ministarstvu, nadležnost je  poljoprivrednih  kantonalnih inspektora, odnosno, ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstava u cilju osiguranja namjenskog utroška finansijske potpore.