Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

USAID Turizam – Javni pozivi za dodjelu grantova

Imate registrovanu kompaniju ili djelatnost u sektoru turizma? Imate ideju za proširenje svoje poslovne ponude i asortimana ili novi poslovni poduhvat? ⠀

USAID Turizam je objavio javni poziv (APS) za dodjelu grantova. Grantovi će biti dodijeljivani za aktivnosti u sektoru turizma lokalnim neprofitnim i profitnim nevladinim organizacijama, udruženjima i kompanijama registrovanim u BiH. Cilj grantova je podrška aktivnostima koje jasno podržavaju ciljeve projekta USAID Turizam, promoviraju inovativne ideje, pomažu turističkim radnicima u zadovoljavanju međunarodnih standarda kvaliteta i marketinga u turizmu. ⠀

Pozivamo sve institucije i organizacije koje zadovoljavaju navedene uslove da dostave svoje prijave u skladu sa preciziranim uslovima i procedurom. Za više detalja i sve potrebne obrasce za prijavu preuzmite naš APS klikom na link na našem profilu i zatim na objavu. Ne propustite info sesiju koja će biti održana 30. septembra. ⠀

Registrujte se za info sesiju: kliknite na link na našem profilu i zatim na objavu.⠀
.
. ⠀
Do you have a company or a business in the tourism industry? Do you have an idea for the expansion of your business or products or a new business venture? ⠀

USAID Turizam has published an Annual Program Statement (APS) for the approval of grants. Grants will be approved for tourism-related activities to local not-for-profit and for-profit NGOs, associations, and firms legally registered under the laws of BiH. The objective of approved grants is to support activities that clearly support USAID Turizam’s objectives, promote innovative ideas, assist service providers to meet international quality and marketing standards. ⠀

We are inviting all institutions and organizations that meet these requirements to submit their applications based on predefined requirements and following the prescribed procedure. For more details and all necessary application forms download our APS. ⠀

Don’t miss the pre-application and concept papers awareness workshop on September 30.

Register for an info session.

More info turizambih.ba