Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

USAID Diaspora Invest objavio poziv za podršku investicijskim projektima

USAID projekt “Diaspora Invest” je raspisao javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kompanijama u Bosni i Hercegovini koje imaju dokazivo suvlasništvo ili poslovno partnerstvo sa članovima bh. dijaspore.

Pozivu je moguće pristupiti online na www.grant.diasporainvest.ba, te aplicirati za sredstva do 50.000 KM za nabavku mašina, opreme i druge vrste stalnih sredstava za rad.

Riječ je o osmom pozivu tog tipa, čiji je cilj podrška malim i srednjim preduzećima (d.o.o.) koja nisu starija od tri godine.

Poziv je fokusiran na kompanije koje rade u sektorima poljoprivrede, energetike, turizma, IKT, metaloprerade, drvoprerade te u drugim proizvodno-prerađivačkim sektorima.

Rok za slanje projektnih prijedloga je 31. mart 2021. do 16 sati. Za dodatna pitanja moguće je prijaviti se na online info-sesije 10. marta u 10 sati i 18. marta u 16 sati putem e-mail prijava@diasporainvest.ba, saopćeno je iz USAID Projekta “Diaspora Invest”.