Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Upravljanje stresom i emocijama

Kroz ovu radionicu učesnici će imati priliku osvijestiti svoj nivo stresa, prepoznati znakove stresa i vlastiti stil reagovanja pod stresom, produbiti svoje razumijevanje emocija, te usvojiti raznolike tehnike i alate za nošenje sa stresom i upravljanje emocijama. Radionica je interaktivnog karaktera, sa zadacima između modula namijenjenih osvještavanju, te učvršćivanju novih vještina.

Voditeljica: Adna Bašić, mag. psih., stručnjakinja za procjenu i razvoj potencijala i edukatorica za osobno razvoj, trenutno u edukacijskom procesu u oblasti geštalt psihoterapije.

Trajanje: šest sati podijeljenih u tri dvosatna modula
Datum: 23.02. (Modul I), 02.03. (Modul II) i 09.03. (Modul III)
Vrijeme: 17.00 – 19.00
Način rada: Online (Zoom platforma, grupa do 10 polaznika)
Cijena: 120 KM + PDV
Napomena: Za privatno plaćanje cijena je umanjena za iznos PDV-a.
Maksimalan broj učesnika iz jedne kompanije je 5.

Prijaviti se možete ovdje