Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

UNICEF-ov Inovacioni fond raspisuje konkurs za tehnološka rešenja

Za zaštitu dece na internetu

UNICEF-ov Inovacioni fond, Globalno partnerstvo za prestanak nasilja nad decom i inicijativa Giga imaju nameru da investiraju do 100 hiljada dolara kako bi se obezbedilo rano finansiranje startap kompanijama koje imaju potencijal da doprinesu čovečanstvu.

Ukoliko ste vlasnik startap kompanije koje se bavi mašinskim učenjem (ML), veštačkom inteligencijom (AI), blokčejn tehnologijama ili proširenom stvarnošću (VR/AR) u jednoj od zemalja uključenih u UNICEF-ove programe, i posedujete funkcionalni prototip sa otvorenim kodom koji daje obećavajuće rezultate (ili ste voljni da otvorite pristup kodu), UNICEF-ov inovacioni fond traži upravo vas.

Kako biste se prijavili:

 • Kriterijume za konkurisanje pogledajte ovde.
 • Čitav tekst konkursa (Zahteva za iskaz interesa) pročitajte ovde.

* Posebno se pozivaju startap kompanije čiji su osnivači žene da se prijave na konkurs.

Više informacija u vezi poziva možete saznati na webinaru koji će se održati 24. novembra, i možete se registrovati ovde.

Za konkurs se možete prijaviti OVDE.

Rok za prijave: 20. decembar 2020.

Ukoliko imate pitanje u vezi ovog poziva, možete direktno kontaktirati Vladimira Trkulju na vtrkulja@unicef.org.

Šta je ono što tražimo

Trenutno smo u potrazi za kompanijama u koje ćemo investirati, a koje koriste mašinsko učenje (ML), veštačku inteligenciju (AI), blokčejn tehnologiju ili proširenu stvarnost (virtuelnu ili proširenu stvarnost (VR/AR)), u izradu softvera koji će odgovoriti na četiri široko definisane kategorije digitalnih rizika po decu u vezi sa sadržajemkontaktomponašanjem ili ugovornim odnosima.

Za konkus se možete prijaviti ukoliko se vaše softversko rešenje bavi nekom od sledećih oblasti:  

Rizici u vezi sa sadržajem: Izloženost štetnim sadržajima, ili sadržajima neprimerenim uzrastu dece, kao što su pornografija, materijali koji su u vezi sa seksualnim zlostavljanjem dece, govorom mržnje i ekstremizmom, diskriminatorni ili sadržaji koji šire mržnju, dezinformacije, on-lajn igre, kockanje, sadržaji koji podržavaju rizična ili nezdrava ponašanja, i nasilni sadržaji koji mogu biti uznemirujući ili prikazuju krivičnu aktivnost. 

Da li izrađujete alate i modele putem kojih se sadržaj na internetu, društvene mreže, platforme za igranje video-igara i druge usluge mogu učiniti bezbednim za decu? Ili koristite granične tehnologije u borbi protiv neprimerenih sadržaja?

Važno je da se vaše softversko rešenje koristi: 

 • Upotrebu nauke o podacima i veštačke inteligencije u identifikovanju i analizi sadržaja koji šire mržnju.
 • Upotrebu blokčejn tehnologije kako bi se verifikovao sadržaj na internetu.
 • Alatke kojima se identifikuje i obeležava neprikladni sadržaj na internet sajtovima koji se obraćaju deci, nezavisno od platforme.  
 • Primenu mašinskog učenja kako bi se posavetovala i upozorila deca u pogledu sadržaja koji nisu primereni njihovom uzrastu.

Rizici u vezi sa kontaktom: Štetne interakcije sa drugim ljudima koje podrazumevaju seksualno zlostavljanje i eksploataciju dece, uključujući vrbovanje, proganjanje i seksualnu iznudu, zlostavljanje na internetu, ucenjivanje i uznemiravanje.   

Da li izrađujete platforme i alate kojima se sprečavaju zlostavljanje i eksploataciju dece na internetu? Ili stvarate uvid kojim se omogućavaju procena i suzbijanje opasnosti i štetnih posledica u digitalnom okruženju?

Važno je da se vaše softversko rešenje koristi: 

 • Alate kojima se detektuje i prekida živi prenos seksualnog zlostavljanja dece pred kamerama (obično poznato kao živi prenos ili lajv-striming seksualne eksploatacije ili zlostavljanja dece).  
 • Blokiranje pristupa odraslih deci radi seksualnog zlostavljanja na digitalnim platformama (obično poznato kao seksualno vrbovanje ili postepeno uvođenje u SEZ na internetu).  
 • Platforme koje direktno targetiraju seksualne prestupnike koji napadaju decu na internetu i odrasle koji se seksualno interesuju za decu (npr. kroz obeležavanje ovakvih naloga).  
 • Upotrebu ML/AI u otkrivanju, uklanjanju i prijavljivanju slika i video-snimaka koji prikazuju seksualni sadržaj koji uključuje decu i adolescente (obično se naziva materijal koji uključuje seksualno zlostavljanje dece).   

Rizici u vezi sa ponašanjem: Štetne interakcije, kao što su zlostavljanje, proganjanje, deljenje seksualnih sadržaja sopstvene izrade (seksting), osvetnička pornografija, zloupotreba podataka, finansijske zloupotrebe, i drugi oblici neprimerenog ponašanja.  

Da li koristite postojeće i nove tehnologije kako biste obrazovali decu i mlade o digitalnim rizicima, i primerenom, i bezbednom ponašanju u digitalnom okruženju?  

Važno je da se vaše softversko rešenje koristi: 

 • Edukativne alate i uputstva koji se zasnivaju na igrama, pomoću kojih deca uče o konceptu privatnosti, poštovanja i deljenja sadržaja na internetu.
 • Platforme kojima se pruža podrška i edukuju se roditelji/staratelji kako bi očuvali bezbednost dece na internetu.  
 • Upotrebu četbotova (chatbot) u pružanju podrške žrtvama nasilja i uznemiravanja, i prijavljivanju zlostavljanja.   
 • Upotrebu ML/AI za praćenje i modeliranje potencijalnih rizika za decu (uz obzir prema etičnom prikupljanju podataka, zakonima o privatnosti i razvojnim potrebama dece u skladu sa njihovim uzrastom).   

Rizici u vezi sa ugovornim odnosima: Izloženost neprimerenim ugovornim odnosima, pristanak dece na internetu, integrisani marketing, i zloupotrebe i narušavanja privatnosti ličnih podataka kao što su hakovanje ličnih podataka, lažno predstavljanje i krađa podataka.

Da li stvarate alate i platforme u kojima se nove tehnologije koriste da bi se na internetu zaštitili podaci o deci i drugi podaci? Ili identifikujete i blokirate neprimerene komercijalne platforme?

Važno je da se vaše softversko rešenje koristi: 

 • VR/AR rešenja pomoću kojih se deca uče veštinama pismenosti u pogledu podataka, kao i programi podrške zaposlenima putem kojih se oni obučavaju u pogledu korišćenja podataka o deci.  
 • Alate kojima se štite dečji podaci/podaci o deci, tako što se deci i drugim poverljivim licima omogućava da kontrolišu pristup tako što se po automatizmu smatraju vlasnicima svojih ličnih podataka.   
 • Mehanizme putem kojih se revidira i obezbeđuje zakonitost informacija koje se dele na internetu.  
 • Stvaranje kolekcija informacija i sadržaja od poverenja, koje su odabrali i za koje su glasali verifikovani izvori prema transparentnom kriterijumu.  

Kako biste se prijavili, delimo sa vama korisne materijale i informacije, kao i kriterijume za izbor projekata:

 • Odgovore na česta pitanja, možete pročitati ovde.
 • Kriterijume za izbor i način na koji bodujemo prijave, možete pročitati ovde.
 • Više o načinima finansiranja i podrške, možete pronaći ovde.
 • Baza projekata koje smo ranije finansirali je dostupna ovde.

Više informacija u vezi poziva možete saznati na webinaru koji će se održati 24. novembra, i možete se registrovati ovde.

Za konkurs se možete prijaviti OVDE.

Rok za prijave: 20. decembar 2020.

Ukoliko imate pitanje u vezi ovog poziva, možete direktno kontaktirati Vladimira Trkulju na vtrkulja@unicef.org.

Izazov

Imajući u vidu da je više od 4 milijarde ljudi (od čega 71% jesu osobe od 15 do 24 godine starosti) povezano na internet, uključujući i jedno od tri deteta, jasno je da se dečji životi oblikuju ispred ekrana računara ili telefona. Mreže koje se odnose na COVID-19 kao što su zatvaranja čitavih zemalja, dovele su do zatvaranje škola na globalnom nivou i mera fizičkog distanciranja, i učinile da platforme i zajednice na internetu postanu od ključnog značaja u održavanju osećaja normalnosti. Deca i njihovi roditelji okreću se digitalnim rešenjima više nego ikad kako bi se obezbedila podrška u dečjem obrazovanju, socijalizaciji i igri. U toku su napori da se pristup internetu i digitalnim rešenjima obezbedi svim mladim ljudima putem inicijativa kao što je Giga.

Iako digitalna rešenja pružaju ogromne mogućnosti, isti ovi alati mogu povećati izloženost dece rizicima i štetnim uticajima na internetu. Prisustvo na internetu može povećati tradicionalne pretnje i štetne uticaje sa kojima se mnoga deca susreću i van interneta, i mogu povećati ranjivost, jer su rizici na internetu prisutni tokom čitave godine, 24 sata dnevno.

Podaci ukazuju da nova realnost koju je nametnuo COVID-19, povećava rizike kojima su deca izložena, a koji uključuju seksualno zlostavljanje i eksploataciju na internetu, maltretiranje na internetu, izloženost potencijalno štetnim sadržajima i neprimereno prikupljanje, upotrebu i deljenje podataka. Organi za sprovođenje zakona i telefonske linije za prijavljivanje identifikovali su dramatično povećanje obima materijala u vezi sa seksualnim zlostavljanjem dece koji se deli na internetu, od čega sve veći i veći procenat predstavljaju sadržaji koje su deca sama kreirala. Dok su se sa jedne strane rizici po decu na internetu povećali, očuvanje bezbednosti i zaštita dece na internetu i dalje su neadekvatni da bi pružili podršku deci, njihovim porodicama i sistemima obrazovanja kako bi se predupredili ovi rizici i štetni uticaji i na odgovarajući način reagovalo na njih. Tehnološka rešenja predstavljaju element koji je od ključnog značaja kako bi se na odgovarajući način reagovalo na pretnje sa kojima se deca susreću u digitalnom okruženju.

Više o konkursu

UNICEF-ov Inovacioni fond objavljuje ovaj konkurs u partnerstvu sa Globalnim partnerstvom za prestanak nasilja nad decom (End Violence) i inicijativom Giga.  End Violence je tehnički partner i obezbediće programsku ekspertizu u pribavljanju, odabiru i upravljanju portfeljima u ovoj kohorti. Takođe, će biti uključen tokom čitavog perioda investiranja i obezbediće pristup najvažnijim mrežama unutar čitavog ekosistema „Zaštite dece na internetu“ (Child Online Protection ecosystem).

UNICEF-ov Inovacioni fond

Ovaj fond osnovan 2016, uspostavljen je specijalno da bi se finansirale tehnologije u povoju sa otvorenim kodom, koje mogu pomoći deci. Osnovna motivacija Inovacionog fonda jeste da pronađe „skupove“ ili portfelje inicijativa koje se bave najmodernijim tehnologijama  – tako da UNICEF može da učestvuje na njihovom tržištu, obavesti se o ovim tehnologijama i pomogne da one doprinesu boljem životu za decu.  Ulažemo u rešenja u okviru industrija čija je vrednost oko 100 milijardi dolara, kada su u pitanju najmodernije granične tehnologije: blokčejn, virtuelna i augmentovana stvarnost, mašinsko učenje i veštačka inteligencija.

Globalno partnerstvo za prestanak nasilja nad decom (End Violence)

End Violence je najveća i najraznovrsnija javno-privatna koalicija koja je usmerena na ubrzanje napretka u postizanju COR 16.2: Prestanak svih vidova nasilja prema deci do 2030. godine. Partnerstvo deluje kao globalna platforma u zagovaranju, postupanju i investicijama zasnovanim na dokazima. Kroz platformu Bezbedni na internetu (Safe Online), partnerstvo End Violence investira u organizacije koje kreiraju alate, programe i tehnološka rešenja u borbi protiv zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu, uz to radeći sa globalnim liderima i organizacijama kako bi se obezbedio stalni fokus na bezbednost dece na internetu i ovoj temi obezbedio visok prioritet u najvažnijim debatama vezanim za politike na globalnom nivou.  

Giga

Inicijativu Giga su u septembru 2019. zajednički pokrenuli UNICEF i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU), kako bi se svaka škola povezala na internet, a svaka mlada osoba dobila pristup informacijama, prilikama i imala izbora. Ova inicijativa pruža podršku direktnim akcijama koje su u vezi sa merama u borbi protiv COVID-19 i njihovim neposrednim uticajima na društvo, i ispituje načine na koji internet može da učestvuje u stvaranju snažnijih infrastrukture koje daju nadu i pružaju prilike u „vremenima nakon COVID-a“.