Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

UNESCO Grantovi za novinare: Global Media Defence Fund

#UNESCO objavljuje novi Poziv za partnerstvo za podršku neprofitnim organizacijama u okviru Global Media Defence Fund. Od $15,000 – $35,000 za inicijative koje imaju za cilj udruživanje snaga sa specijalizovanim partnerima u preduzimanju ili unapređivanju projekata koji jačaju pravnu zaštitu novinara i / ili jačaju slobodu medija. 

en.unesco.org/news/unesco-launches-second-call-partnerships-global-media-defence-fund