Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Udruženje poslodavaca FBiH poziva žene na obuku u proizvodnji obuće

Udruženje poslodavaca FBiH će početkom maja mjeseca 2021. godine započeti projekat “Stručno osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih mladih i žena u tekstilnoj industriji” s ciljem stručnog osposobljavanja 40 polaznika za zanimanje krojač/šivač i montažer u proizvodnji obuće.

(Foto: Artem Shadrin/shutterstock.com)


Kompanije u kojima će se vršiti obuka s mogućnošću zapošljavanja su Makama Bugojno, Positive group Bugojno i Tex Team Visoko.


Kompanije Makama i Positive group iz Bugojna će vršiti obuke po deset krojača/šivača i deset montažera obuće u proizvodnji obuće, dok će kompanija Tex Team vršiti obuku 20 krojača/šivača, saopšteno je iz Udruženja poslodavaca u FBiH.

Polaznicima će prije same praktične obuke u trajanju od tri mjeseca biti omogućena i teoretska nastava u trajanju od 15 dana. Teoretska nastava će biti organizovana online putem Zoom aplikacije.


Polaznicima će tokom obuke biti osigurani troškovi prevoza, obavezno osiguranje i ishrana.

Prijave su mogu vršiti putem e-maila v.smajlovic@upfbih.ba ili telefona 033/552 460.

ba.ekapija.com