Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

U Razvojnom centru održan sastanak: Kakanj aplicira sa 7 projekata za javni poziv Fonda za okoliš F BiH

Općina Kakanj u saradnji sa Razvojnim centrom, javnim preduzećima i ustanovama je održala radni sastanak u prostorijama Razvojnog centra općine Kakanj. Cilj sastanka je inteziviranje izrade projektnih prijava na dostupna sredstva domaćih i međunarodnih donatora. Agendom sastanka su obuhvaćene operativne teme koje se odnose na Javni konkurs Fonda za okoliš Federacije Bosne i Hercegovine, za dodjelu sredstava i realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu.

Sastanku je prisustvovao i načelnik općine Kakanj Aldin Šljivo, koji se na početku obratio prisutnima i predočio aktivnosti koje očekuje da ubuduće preduzima Razvojni centar. Također je istakao da će se ubuduće više pažnje obraćati na druge izvore finansiranja, te da se svi više trebaju uključiti u animiranje organizacija za apliciranje finansiranja projekata iz drugih izvora.

Kroz analizu predmeta javnog poziva, analizu pojedinačnih lotova, potencijalnih korisnika, uslova i kriterija za prijavu projekta, učesnici sastanka su identifikovali ukupno sedam projektnih aplikacija na sedam programskih lotova Fonda za okoliš F BiH, na koji će, u svojstvu lokalne samouprave, javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća aplicirati u projektnom roku za predaju aplikacija.

Upriličeni radni sastanak je ujedno bila prilika da učesnici posjete Razvojni centar općine Kakanj, upoznaju se sa realiziranim i planiranim razvojnim aktivnostima, te da iznesu svoje pozitivno iskustvo u projektnom domenu na javne pozive domaćih i međunarodnih institucija.

U prethodnoj aplikaciji Općine Kakanj, JP Vodokom i Razvojnog centra u prekograničnoj saradnji Bosna i Hercegovina – Hrvatska – Crna Gora, čiji se evalucioni rezultati očekuju u junu ove godine, ovo je zasigurno pozitivan trend nastavka projektnog djelovanja kakanjskih institucija i organizacija.