Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

U KAKNJU OSNOVAN CENTAR ZA ZDRAVLJE “NISTE SAMI”

Razvojni centar općine Kakanj je pružio organizacionu, administrativnu, marketinšku i savjetodavnu podršku osnivačicama Centra za zdravlje “NISTE SAMI” Kakanj kroz kompletan proces pripreme dokumentacije, monitoringa i ishodovanja rješenja o registraciji. Centar za zdravlje “NISTE SAMI” je predstavio svoje programske ciljeve koje će u narednom periodu predstaviti i lokalnoj samoupravi, sa ciljem početka implementacije projekata iz domena zdravlja, socijalne skrbi i unapređenja kvaliteta života.