Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Tražim poslodavca 2021 – Drugi krug javnog poziva

Tražim poslodavca 2021 (fizička lica) – Drugi krug javnog poziva

Link za pristup Programu sufinansiranja zapošljavanja 2021 (PDF) 

Obrazac za traženje posla važi 60 dana od dana preuzimanja sa web portala: www.fzzz.ba (TP 1), a krajnji rok apliciranje poslodavaca (TP 2) po javnom pozivu  je 08.08.2021. godine. Cilj ove mjere, koja je fokusirana na nezaposlene osobe, jeste da se nezaposlenim osobama olakša integracija na tržištu rada i spriječi dugotrajna nezaposlenost, te da se pojača njihova motivacija i aktivnost u traženju posla, uz pomoć Obrasca za traženje poslodavca (Obrazac TP). Nakon što je nezaposlena osoba/aplikant podnijela prijavu na Javni poziv (TP 1), dužna je u roku od 60 dana, od dana podnošenja prijave, pronaći poslodavca koju je isti spreman zaposliti.
Po uspješno okončanoj prijavi, nezaposlena osoba/aplikant dobiva šifru (vaučer) koju poslodavac, zajedno sa drugim podacima, unosi prilikom podnošenja prijave na Javni poziv (TP 2). Poslodavac se prilikom prijavljavanja na Javni poziv (TP 2) odlučuje za varijantu perioda sufinansiranja i broj osoba. Prijave će biti omogućene tri radna dana: 07., 08. i 09.06.2021. godine u periodu od  8:00 do 16:00 sati.  Prijava na projekte sufinanciranja zapošljavanja (TP1) se vrše putem linka: 

Trenutne prijave za mjeru Sufinansiranje zapošljavanja za fizicka lica – u obradi
Trenutne prijave za mjeru Sufinansiranje zapošljavanja za fizicka lica – na čekanju


Online prijava na projekt

Tražim poslodavca 2021 (poslodavci) – Drugi krug javnog poziva

Link za pristup Programu sufinansiranja zapošljavanja 2021 (PDF) 

Prijave će biti omogućene od 07.06.2021. godine i trajati do 08.08.2021. Prijave su moguće svaki radni dan u periodu od  8:00 do 16:00 sati.  Prijava na projekte sufinanciranja zapošljavanja (TP2) se vrše putem linka: 

Trenutne prijave za mjeru Sufinansiranje zapošljavanja za Tražim poslodavca 2 – u obradi
Trenutne prijave za mjeru Sufinansiranje zapošljavanja za Tražim poslodavca 2 – na čekanju


Online prijava na projekt