Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Spencer Foundation grantovi

Spencer Foundation grantovi za obrazovanje podržavaju obrazovne istraživačke projekte koji će doprineti poboljšanju obrazovanja, sa budžetima u rasponu od 125.000 do 500.000 dolara za projekte u rasponu od jedne do pet godina.

Rok za prijavu: 19. maj-2021

www.spencer.org/grant_types/large-research-grant