Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ACADEMY – Akademija socijalnog preduzetništva – poziv za učešće

Da li je moguće voditi profitabilan biznis i činiti dobre stvari?
Da li je moguće biti preduzetnik i riješavati društvene probleme?
Naravno da je moguće! Preduzetništvo i društvena korist se spajaju u socijalnom preduzetništvu!


OKUPI TIM OD 3-4 ČLANA I PRIJAVI SE NA SEA CHALLENGE!

Uslovi:
 Imaš između 20 i 35 godina?
 Zanima te preduzetništvo?
 Želiš saznati više o socijalnom preduzetništvu?
 Želiš postati preduzetnik/ca?
 Zanimljive su ti industrije kao što su turizam, prirodno i kulturno nasljeđe, poljoprivreda, tehnologija i sl.?
 Imaš neka osnovna znanja i iskustva iz gore pomenutih oblasti?
 Zainteresovan/a si za rad na razvijanju socijalno korisnih poslovnih projekata?
 Želiš biti dio inicijative za povećanje broja mladih u oblasti socijalnog preduzetništva?
 Živiš u BiH?
 Želiš steći nova iskustva i kontakte?
 Spreman/na si za nešto novo?

Uvodna prezentacija i obuka na temu „Socijalnog preduzetništva“ će se za odrabrane timove održati u periodu od 4. do 6. juna 2021. godine u Banjaluci. Po završetku akademije, timovi razrađuju svoje ideje za socijalna preduzeća i bore se za vrijedne nagrade na finalu u septembru 2021.

SEA challenge – tvoja prilika da postaneš socijalni preduzetnik! Ne propusti ju!

Način prijave
Prijave timova slati na kontakt@cerk.info a u prijavi navesti: naziv tima, imena članova (3 ili 4 člana tima), grad iz kojeg dolazite, kontakt telefon tima i univerzitet/škola koju pohađate.
Ukoliko već imate neku ideju, slobodno ju kratko opišite uz prijavu!

Troškovi prevoza, smještaja i hrane su pokriveni od strane organizatora. Dolazak učesnika je moguć 4. juna naveče ili 5. juna ujutro. Odlazak učesnika 5. juna naveče ili 6. juna ujutru.
Organizator: Centar za razvoj karijere Banja Luka u koordinaciji sa profesorima i asistentima sa visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. *Projekat u potpunosti finansiran od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.