Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Šema mobilnosti i-Portunus (i-Portunus): Poziv za prijavu za projekte saradnje u kulturi

U okviru šeme mobilnosti i-Portunus (i – Portunus) objavljen je Poziv za prijavu za projekte saradnje u kulturi.

Cilj Poziva je podrška organizacijama i afirmisanim umjetnicima / radnicima iz oblasti kulture da se udruže sa dva do pet umjetnika i/ili radnika u kulturi kako bi zajedno radili na jednom ili više projekata saradnje.

Cilj projekta saradnje mora biti:
– stvaranje
– povezivanje
– učenje
– istraživanje. 

Na Poziv se mogu prijaviti umjetnici / radnici iz oblasti kulture iz svih sektora kulture (izuzev audio-vizuelnog sektora).

Budžet Poziva iznosi 500 000 evra.

Rok za dostavljanje prijava je 30. jun 2021. godine.

Detaljne informacije dostupne su na linku: www.i-portunus.eu