Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Savez poljoprivrednih udruženja – KAP i Razvojni centar Kakanj pokreću saradnju

Savez poljoprivrednih udruženja – Kakanjska poljoprivreda „KAP“ bio je danas domaćin inicijalnog sastanka čiji je povod otvaranje saradnje sa Razvojnim centrom općine Kakanj.

Tokom sastanka razmjenjene su informacije o trenutnom stanju i aktivnostima, kao i planovima Saveza „KAP“ i Razvojnog centra.

Dogovoreno je i zajedničko djelovanje Saveza „KAP“ i Razvojnog centra prema svim nivoima vlasti i međunarodnim fondovima u projektnom menadžmentu, a u cilju intenziviranja apliciranja na dostupna grant sredstva, te je iznesen prijedlog o potpisivanju sporazuma o saradnji između Saveza „KAP“ i Razvojnog centra.