Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Save The Children poziv firmama za izvođenje radova

Save The Children je objavio poziv građevinskim firmama za izvođenje radova radova adaptacije i manjih građevinskih radova u tri škola u Tuzlanskom kantonu.

Neophodna dokumentacija:

Predmjer radova

Request for Quotation

Uslovi angažmana