Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

SARADNJA SA MJESNIM ZAJEDNICAMA

Razvojni centar općine Kakanj i MZ Vukanovići pokreću saradnju na izradi aplikacije Javna rasvjeta MZ Vukanovići, za Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu. Razvojni centar općine Kakanj je izvršio registraciju za ovaj međunarodni javni poziv i glavni je aplikant za navedeni projekat.