Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Saradnja Razvojnog centra i Udruženja za pomoć djeci i osobama sa invaliditetom “Zagrljaj” Kakanj

Kontinuitet tehničke podrške Razvojnog centra općine Kakanj pri apliciranju na javne pozive domaćih i međunarodnih donatora obuhvatio je izradu projekte aplikacije Udruženja za pomoć djeci i osobama sa invaliditetom “Zagrljaj” Kakanj.

Projekat “Jednake mogućnosti za sve” obuhvata projekte aktivnosti nadogradnje kompetencija za osobe sa invaliditetom, u cilju samostalne obrade poluproizvoda u domenu kreativnosti, estetske dorade drvenih rekvizita. Radi se o projektu neformalnog obrazovanja sa primjenom usvojenih znanja na proizvode koji su spremni za tržište.

Projekat “Jednake mogućnosti za sve” se odnosi na socijalno poduzetništvo što karakteriše djelovanje poduzetnika koji prepoznaje društveni problem te na profesionalan, inovativan i održiv pristup sistemskim promjenama koje nadilaze nedostatke tržišta i iskorištavaju otvorene mogućnosti. Dok poslovni poduzetnici obično mjere učinkovitost poslovanja kroz profit i povrat ulaganja, socijalni poduzetnici procjenjuju svoj uspjeh i kroz uticaj na društvene promjene i stalnu stručnu obuku svojih uposlenika.

Udruženje za pomoć djeci i osobama sa invaliditetom “Zagrljaj” Kakanj je svijetli primjer socijalnog poduzetništva što je ujedno i dokaz da je uspjeh moguć bez obzira na izazove koji su ispred svih nas.

Saradnja ove dvije organizacije se odnosi na tri oblasti: projekt menadžment, inkluziju socijalnog poduzetništva u partnerstvo sa lokalnom privredom, pronalazak međunarodnog partnera za Udruženje “Zagrljaj”.

Veoma važno je naglasiti da Općina Kakanj kao reprezentativna jedinica lokalne samouprave u Zeničko-dobojskom kantonu daje veliku podršku socijalnom poduzetništvu i sistemskim pristupom otvara priliku za jednake mogućnosti poslovanja svim kategorijama društva.