Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) objavljuje javni poziv za jedinice lokalne samouprave za učešće u projektu

ReLOaD2 provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) na teritoriji Zapadnog Balkana u: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu* Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

ReLOaD je započeo drugu fazu implementacije 1. januara 2021. godine i tokom naredne 4 godine cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka te unapređenjem poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD).

Ukupna vrijednost projekta je 13 miliona eura, a finansira ga Europska unija, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Vrijednost projektne komponente u BiH je 3,6 miliona eura

Pozivaju se JLS koje nisu do učestvovale u prethodnoj fazi ReLOaD projekta ili jednoj od faza projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD projekat) da izraze interes za učestvovanje u projektu. U okviru ovog javnog poziva će biti odabrano minimalno 5 partnerskih JLS kojima će biti pružena podrška u daljem razvoju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata OCD.

Podnošenje prijava i rokovi

Kriteriji za prijavu i odabir JLS opisani su u Smjernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostalu prijavnu dokumentaciju, objavljene na UNDP web stranici. Poziv je otvoren u periodu od 31. marta 2021. godine do 30. aprila 2021. godine.

Informativne sesije o javnom pozivu će se održati putem ZOOM platforme 08. aprila, 15. aprila i 22. aprila 2021. godine, a dodatne informacije za ove sesije će biti objavljene na gore navedenim web stranicama i službenom Facebook nalogu UNDP-a.

Prijavni obrazac i sva ostala zahtijevana dokumentacija treba biti dostavljena u jednom štampanom primjerku i u elektronskoj formi (USB) putem preporučene pošte ili lično najkasnije do 30.aprila 2021. godine do 17:00 sati, na sljedeću adresu:

UNDP BiH

Za: Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD2

Zgrada Ujedinjenih nacija

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Prijave za učešće podnesene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje. Prijave koje stižu poštom, trebaju imati poštanski žig koji ukazuje da je prijava poslana u okviru navedenog roka. Za dodatne informacije i pojašnjenja molimo vas da zahtjeve uputite elektronskom poštom na adresu: registry.ba@undp.org. Odgovori na pitanja će vam biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana nakon prijema upita.

Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

https://www.youtube.com/embed/8FzqifXIftc?hl=bs&modestbranding=1