Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Razvojni centar: Provjerite bonitetno stanje svojih poslovnih partnera

Razvojni centar općine Kakanj predstavlja novu uslugu provjere bonitetnog stanja poslovnih partnera. Usluga provjere boniteta predstavlja sigurnosni aspekt zaštite poslovanja koji se prvenstveno odnosi na novoosnovane privredne subjekte koji tek ulaze na tržište i hvataju se u koštac sa konkurencijom i učestvuju u tržišnoj utakmici. Također, veoma bitan aspekt provjere bonitetnog stanja jeste likvidnost firme sa kojom sarađujete, odnosno, uvid u finansijske aspekte koji sadrže sljedeće parametre:

 • profil firme
  bonitetnu ocjenu
  indeks plaćanja
  vlasnička struktura
  ovlaštene osobe privrednog društva
  trenutne blokade računa

Informacije o preduzećima se na upit privrednog društva koji dokumentovano dokaže saradnju sa privrednim društvom koje je predmet provjere bonitetnog stanja, dobija bonitetni izvještaj u jednom dokumentu u formatu prilagođenom za štampu. Usluga provjere bonitetnog stanja poslovnih partnera je uvedena kao prevencija rizika od nelikvidnosti i nesolventnosti privrednog društva sa kojim sarađujete.

Privredna društva registrovana na području općine Kakanj svoje upite sa dostavljanjem dokumentacije koja potvrđuje saradnju sa preduzećem koje je predmet upita, mogu slati na mail razvojnicentar.ba@gmail.com ili info@razvojnicentar.ba