Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Razvojni centar općine Kakanj i JU Kulturno-sportski centar Kakanj nastavljaju projektnu saradnju

Razvojni centar općine Kakanj i JU Kulturno-sportski centar Kakanj nastavljaju projektnu saradnju Razvojni centar općine Kakanj je povodom Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša – LOT 4 Projekat zaštite prirode posjetio JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa kojim ima kontinuitet projektne saradnje. Prema kriterijima Javnog poziva koji obuhvata inventarizaciju, kartiranje i praćenje stanja vrsta i staništa, sa naglaskom na terensko prikupljanje novih podataka, fokus projekta je monitoring i zaštita biodiverziteta, turističko mapiranje speleoloških i geoloških nalazišta na području naše općine. JU Kulturno-sportski centar Kakanj je jedna od ukupno 5 javnih ustanova sa kojima Razvojni centar općine Kakanj otvara kontinuitet projektne saradnje.