Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Razvojni centar kreirao digitalnu platformu za JU Dom zdravlja Kakanj – online doktor

Razvojni centar općine Kakanj u djelokrugu projektnih aktivnosti je pokrenuo prioritetni projekat “SVI ONLINE” u saradnji sa kakanjskim stručnjacima iz oblasti IT tehnologije, a čije aktivnosti doprinose glavnom cilju a to je digitalizacija rada javnih ustanova, odnosno izrada platforme za olakšanu digitalnu komunikaciju sa krajnjim korisnicima – građanima naše općine.

Javna ustanova Dom zdravlja Kakanj putem Službe za odnose sa javnošću se obratila direktoru Razvojnog centra Edinu Bjelopoljaku, koji je u prioritet projektnih aktivnosti, zajedno sa svojim timom, implementirao projekat “Digitalna platforma JU Dom zdravlja Kakanj” koja će građanima ponuditi spektar novih mogućnosti po uzoru na kliničke centre u zemlji i regionu.

Prema dosadašnjoj reakciji predstavnika JU Dom zdravlja Kakanj, na pravom smo putu izrade jedne kvalitetne, korisne i funkcionalne platforme koja će “skratiti” put komunikacije sa prijedlozima implementacije modula “online doktor”, “COVID online”, a sve prema zahtjevu i prioritetu JU Dom zdravlja Kakanj.

Projekat “SVI ONLINE” Razvojnog centra općine Kakanj je besplatan program u kojem se sve aktivnosti od ideje do razvoja odvijaju volonterski bez finansijskog prefiksa jer na njemu rade mladi ljudi iz Kaknja koji su svoje dosadašnje znanje i iskustvo ponudili najprioritetnijim ustanovama, a to je svakako JU Dom zdravlja Kakanj.

Pored razvoja, idejnog rješenja i implementacije projekta, direktor Razvojnog centra općine Kakanj je obezbijedio i tehničku podršku za ažuriranje sadržaja na online platformi JU Doma zdravlja Kakanj, stavljajući na raspolaganje resurse Razvojnog centra bez vremenskog ograničenja.

Razvojni centar općine Kakanj