Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Razvojni centar Kakanj uputio poziv na saradnju prema diplomatskim predstavništvima u BiH

EU – RAZVOJNI CENTAR KAKANJ UPUTIO POZIV NA SARADNJU PREMA 20 DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA U BIH

Razvojni centar općine Kakanj je uputio zvanični poziv prema dvadeset diplomatskih predstavništava u Bosni i Hercegovini što ujedno predstavlja i drugu fazu otvaranja međunarodne saradnje sa ekonomskim, razvojnim i projektnim odjelima ambasada u Bosni i Hercegovini.

U dopisu Razvojnog centra općine Kakanj opisane su dosadašnje aktivnosti Centra koje u prefiksu promovišu vrijednosti Evropske Unije, kao i važnost prenosa dobre prakse organizacija, kompanija i institucija Evropske unije na lokalnu zajednicu koja ima kvalitetne temelje za implementaciju projektnih aktivnosti. Sljedeća faza je pokretanje saradnje sa međunarodnim institucijama i diplomatskim predstavništvima SAD-a, Turske, Japana.