Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Razvojni centar Kakanj i Sportski savez općine Kakanj pokreću saradnju

Sportski savez općine Kakanj na čelu sa predsjednikom, proslavljenim sportistom, Almirom Aganovićem je posjetio Razvojni centar općine Kakanj. Tema sastanka je pokretanje zvanične saradnje u domenu marketinških aktivnosti, projektnog djelovanja i saradnje kroz Projektnu mrežu Kakanj.

Sportski savez općine Kakanj kao krovna sportska organizacija u Kaknju će pružati i servisne usluge izrade projekata i apliciranja na dostupna grant sredstva stranih i domaćih donatora, a podršku tim aktivnostima će biti upriličena kroz saradnju sa Razvojnim centrom općine Kakanj.

Poseban razlog za međusobnu podršku i osnaživanje je lokal patriotizam i ljubav prema kakanjskom sportu.