Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Razvojni centar Kakanj i Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR zajedno pripremaju projektne aplikacije iz oblasti okoliša

Razvojni centar općine Kakanj u saradnji sa Centrom za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR su poslije zajedničkog učešća na sastanku sa Bosansko-mađarskim društvom, održali bilateralni sastanak na kojem je dogovorena saradnja i zajedničko apliciranje u projektima u domenu okoliša i turizma sa aspektom očuvanja životne sredine.

Analizirane su mogućnosti apliciranja na javne pozive za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu, te je usaglašeno projektno djelovanje u sa strateškim ciljevima i unapređenjem lokalne zajednice.