Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

RAZVOJNI CENTAR I OPĆINA KAKANJ – MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA – INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION

Razvojni centar općine Kakanj je u saradnji sa Općinom Kakanj i drugim partnerima uzeo učešće u izradi projekata za apliciranje na međunarodni Poziv za podršku lokalnim partnerstvima za zapošljavanje.Projekat LEP II, koji finansira Evropska unija, objavio je Javni poziv za podršku lokalnim partnerstvima za zapošljavanje radi poboljšanja socio-ekonomske situacije i uslova života u Bosni i Hercegovini. Realizacijom projekta omogućiti će se povećanje udjela lokalnih zajednica sa djelotvornim partnerskim mehanizmima koji doprinose formalnom zapošljavanju i osigurati kreiranje i sprovedba programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta rada.Rješenjem Općinskog načelnika Razvojni centar je imenovan u Radnom timu za apliciranje na navedeni projekat. Zahvalnost na proaktivnom radu i profesionalnom odnosu Općine Kakanj u pogledu međunarodnih projektnih aktivnosti.