Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Razvojni centar i Euro Group d.o.o. Kakanj pripremaju aplikaciju za EU razvojna grant sredstva

Razvojni centar općine Kakanj je kroz interaktivnu komunikaciju sa svim ekonomsko-društvenim subjektima u općini Kakanj pokrenuo inicijativu aktivnog apliciranja na bespovratna sredstva domaćih i međunarodnih razvojnih grant sredstava. U sklopu projekta “Projekat za sve”, Razvojni centar općine Kakanj je posjetio kakanjsko proizvodno preduzeće EURO-GROUP d.o.o. sa ciljem analize ispunjenja kriterija međunarodnog razvojnog fonda EU4Business i asistiranja u kreiranju projekte aplikacije za isti. Kao najvažniji ishod i rezultat ovakvih projektih aplikacije jeste pomoći konkretne razvojne projekte koji će Kaknju i Bosni i Hercegovini donijeti nove razvojne šanse i kreirati nove bh. brandove, u ovom slučaju, u prehrambenoj industriji.

EURO-GROUP je spreman za EURO-Tržište

EURO-GROUP d.o.o. Kakanj je osnovana 2012. godine. Dinamičko i inovativno vođenje poslovnih procesa,  uz iskusni menadžment preduzeća EURO-GROUP d.o.o. čini opravdanu tendenciju o postajanju jednog od vodećih proizvođača i distributera u domenu prehrambene industrije u Bosni i Hercegovini, sa akcentom na stvaranje domaćih bh. brandova u oblasti prehrambene industrije.

Osnovna djelatnost preduzeća EURO-GROUP d.o.o. je distribucija robe široke potrošnje, što podrazumijeva kompletnu uslugu od uvoza, skladištenja, do prodaje, isporuke te pružanja potpune marketinške podrške. Uz investiciju izrgadnje moderno opremljenog proizvodno-skladišnog prostora na Poduzetničkoj zoni “Vrtlište”, EURO-GROUP d.o.o. menadžment poslovno djelovanje usmjerava u proizvodnju što predstavlja najperspektivniju krunu dosadašnjeg poslovnog djelovanja u Bosni i Hercegovini.

Proizvodno-skladišni objekat ukupne površine 900 m2 je rezultat odličnih menažderskih odluka EURO-GROUP d.o.o. i podsticajnih programa lokalne samouprave kada je uz podsticajni program razvoju privrede Općine Kakanj izgrađeno nekoliko poslovnih objekata, kanalizaciona mreža za oborinske vode, te izgrađena unutrašnja asfaltna saobraćajnica na Poduzetničkoj zoni “Vrtlište”.

Nastavak ove uspješne kakanjske poslovne priče je apliciranje na bespovratna sredstva domaćih i međunarodnih razvojnih grantova, koja za cilj imaju podršku pri kreiranju domaćeg bosansko-hercegovačkog branda koji će puniti police tržnih centara Regiona i EU. Opredjeljenje mladog i uspješnog menadžmenta EURO-GROUP d.o.o.-a je svoju ideju i dosadašnje poslovanje predstaviti kao urnek pokretanja biznisa u Kaknju, u Bosni i Hercegovini i uz asistenciju grant sredstava EU, upotpuniti biznis model poslovanja koji mlade i uspješne ljude zadržava u Bosni i Hercegovini.

Razvojnicentar.ba