Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Razvojni centar dobio novu web platformu sa šest interaktivnih modula

Razvojni centar općine Kakanj predstavlja novu web platformu koja je koncipirana da pri posjeti ponudi interakciju sa različitim zainteresiranim stranama u oblasti razvoja.

Na novoj web platformi su kreirani interaktivni moduli pomoću kojih možete kreirati projektni koncept prema PCM metodi EU, ispuniti Investicijski aplikator prema standardima Državne agencije za investicije FIPA-e, posjetiti bazu Live grantova koje u saradnji sa BBS Europe redovno ažuriramo. Na stranici je dostupan i modul Partner Search koji unosom željene oblasti saradnje dobijate matching sa lokalnim partnerima, Modul Osnivanje firme je kreiran po uzoru Obrasca Prijeve za registraciju privrednog društva, i na kraju, po prvi put u Bosni i Hercegovini imamo Visit & Live in Kakanj modul koja omogućava turistima koji posjećuju Kakanj, ali i građanima Kaknja koji žive u Kaknju da podnesu upit ili rezervaciju turističkog aranžmana pri čemu Razvojni centar prosljeđuje upite turističkim djelatnicima, hotelima, i sl. registrovanim u Kaknju.

Nova web platforma Razvojnog centra općine Kakanj sadrži jedinstvene module koji su dostupni na sljedećim linkovima nove web platforme:

1. Projekt Aplikator
2. Live Grantovi
3. Invest Appliacation
4. Partner Search
5. Osnivanje firme
6. Visit & Live in Kakanj

Pored aplikativnog dijela nove web platforme, Razvojni centar je u daljnjem razvoju web platforme ponudio i blog sekciju sa dnevnim ažuriranjem koji se odnose na otvorene javne pozive, dostupna grant sredstva, oblast djelovanja Razvojnog centra u kojem sve organizacije, privredna društva, obrti, poljoprivredna gazdinstva, turistički djelatnici, sportaši, rekreativci, mladi poduzetnici mogu biti korisnici u kapacitetu podrške koju im može pružiti Razvojni centar općine Kakanj.

Nova web platforma Razvojnog centra općine Kakanj je donacija kakanjske softverske firme Kingdom Alliance d.o.o., a razvoj platforme je uradio tim predvođen direktorom Amerom Sikirom.