Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Razvojni centar dizajnirao vizuelni identitet podsticaja i investicijske internet stranice

Razvojni centar općine Kakanj je u svojstvu člana tima za uvođenje BFC Certifikata za povoljno poslovno okruženje u procesu certifikacije gradova i općina s povoljnim
poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi učestvovao u ispunjenju “Kriterija 6” koji se odnosi na “Aktivnosti za promociju ulaganja i kvalitete poslovnog okruženja u jedinici lokalne samouprave”.

U skladu sa kriterijima BFC-a dizajniran je sljedeći set podsticajnih brošura:

REGISTRACIJA FIRME U OPĆINI KAKANJ

Kako osnovati d.o.o.?
Kako osnovati obrt?

GRAĐENJE U OPĆINI KAKANJ
Upit za građenje u općini Kakanj
Lokacijska informacija
Urbanistička saglasnost
Odobrenje za građenje
Odobrenje za upotrebnu
Javna površina 

PODSTICAJI ZA PODUZETNIŠTVO 2018

Podsticaji za poduzetništvo 2018

PODSTICAJI ZA POLJOPRIVREDU 2018

Podsticaji za poljoprivredu 2018

PODSTICAJI ZA GRAĐENJE 2018

Podsticaji za građenje 2018

U 100% iznosu ispunjenosti “Kriterija 6” Razvojni centar općine Kakanj je ekspeditivno riješio sljedeća polja “Kriterija 6”:

 • Jedinica lokalne samouprave ima ažurirane promotivne materijale o uvjetima poslovanja i investicijskim potencijalima
  u lokalnoj ekonomiji
 • Promotivni materijali postoje i na engleskom jeziku (ili nekim drugim stranim jezicima)
 • Jedinica lokalne samouprave je ažurirala dio svoje službene web stranice koji se odnosi na uvjete poslovanja i investicijske
  potencijale u lokalnoj ekonomiji
 • Jedinica lokalne samouprave ima sektorski usmjerene promotivne materijale za promociju investicijskih mogućnosti
  u pojedinim gospodarskim granama
 • Jedinica lokalne samouprave je ustanovila mehanizam distribucije svog promotivnog materijala
 • 6.7 Jedinica lokalne samouprave je razvila i druge instrumente za promoviranje investicijskih potencijala

 

Kriterij 6 se odnosi na izradu sljedećih promotivnih faktora: 

 • Izrada investicijskog portala INVESTINKAKANJ.com na bosanskom i engleskom jeziku
 • Izrada promotivnih brošura za poduzetništvo, poljoprivredu, građenje, podsticaje, registraciju poslovanja
 • Dizajn i izrada promotivnih brošura – trifold afiša za investicijski portal
 • Dizajn newsletter-a sa administracijom slanja na adrese potencijalnih investitora