Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

„Qatar Matchmaking Event 2021“ online poslovni susreti

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na online poslovne susrete „Qatar Matchmaking Event 2021“ https://matchmaking.qdb.qa koji će se održati dana 2. i 3. marta 2021. godine u periodu od 7:30 – 15:00 (9:30 – 17:00 GMT+3).

Katarske poslovne susrete organizira Evropska poduzetnička mreža Katar i Katarska razvojna banka, dok je JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ suorganizator ispred Bosne i Hercegovine. 

Poslovni susreti su koncipirani na način da okupe na jedno mjesto renomirana preduzeća, distributere, vlasnike malih i srednjih preduzeća, start-up kompanije, donosioce odluka, predstavnike vladinih agencija, kako bi istražili i razvili buduća partnerstva sa međunarodnim kompanijama. Obuhvatit će sljedeće sektore:

 • Građevinarstvo, građevinski materijali, hemijska industrija i elektro oprema
 • Plastika i ambalaža
 • Hemijski proizvodi
 • Proizvodi od papira
 • Proizvodi široke potrošnje
 • Hrana i piće
 • Informaciono-komunikacione tehnologije
 • Farmacija, zdravstvo i medicinska oprema 

Registracija i učešće su besplatni, radni jezik je engleski. Registracija je obavezna i može se izvršiti putem linka https://matchmaking.qdb.qa/signup 

Registracijom:

 • aktivirate individualni profil učesnika koji ostaje aktivan do 12 mjeseci;
 • imate pristup međunarodnim provjerenim profilima svih učesnika (na ovakvim događajima bude i preko 2.000 učesnika)
 • imate pristup online sastancima 

Za eventualna pitanja kontakt osoba u JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“:

Alma Džanić      alma.dzanic@rausk.ba                tel: 037 224 048