Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

PROJEKTNA SARADNJA ORGANIZACIJA

Projektna radna grupa predstavnika JU Kulturno-sportski centar Kakanj, Udruženje C.E.KO.R, Razvojni centar općine Kakanj na sastanku u prelijepom lapidariju Doma kulture Kakanj. Cilj sastanka je aplikacija na Program EU (IPA): Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (EU4Agri)