Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Programi zaštite koji štite ugrožene divlje životinje i staništa

The Sophie Danforth Conservation Biology Fund (SDCBF) traži predloge za podršku programima zaštite koji štite ugrožene divlje životinje i staništa širom sveta.

Rok za prijavu 1. jun 2021

Više informacija ovdje

Izvor: lakododonacija.rs