Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Program CD i medijima za BiH 2019 – Podrška postojećim i novonastalim mrežama OCD u različitim oblastima

Generalni cilj ovog poziva za prijedloge projekata je ojačati kapacitete OCD-a kako bi doprinosile društvenom razvoju u specifičnim sektorima.

Nastoji se osnažiti civilno društvo u cilju ispunjavanja sljedećih ključnih uloga:

 • Stvoriti jače veze prema građanima putem njihovog uključivanja u procese donošenja javnih politika, posežući za društvom kao cjelinom, uključujući marginalizovane grupe i lokalne zajednice i putem poticanja građanskog aktivizma i učešća javnosti u donošenju politika;
 • Postati profesionalni i pouzdani partneri u donošenju javnih politika i u reformskim procesima putem praktikovanja zagovaranja utemeljenog na dokazima u svim sektorima i putem monitoringa reformi;
 • Doprinijeti jačanju odgovornog i inkluzivnog liderstva u političkoj, ekonomskoj i društvenoj sferi i pružati rano upozorenje u slučaju društvene promjene;
 • Jačati ekonomski razvoj i stvoriti bolje veze sa poslovnom zajednicom putem promovisanja preduzet., socijalnih inovacija i stvaranja radnih mjesta.

Glavna pitanja koja će se rješavati ovim programom su:

 1. Dijalog između vladinog i nevladinog sektora je slab i nije institucionalizovan na svim nivoima.
 2. Učešće građana u procesima donošenja javnih politika i odluka na lokalnom nivou je sporadičan i nije institucionalizovan.
 3. Kapaciteti OCD-a, posebno na lokalnom nivou, su i dalje slabi.
 4. OCD dovoljno ne doprinose u borbi protiv korupcije i podršci socio-ekonomskom razvoju.
 5. Slobode medija i dalje su ugrožene i moraju se osigurati i ojačati.

Ukupni indikativni iznos koji je na raspolaganju za prijedloge projekata je 5.500.000 EUR.

Nazivi 11 grupa – Podrška mrežama OCD u oblasti:

 • Grupa 1: Obrazovanje;
 • Grupa 2: Zdravstva;
 • Grupa 3: Socijalna inkluzija i socijalno preduzetništvo;
 • Grupa 4: Ekologija i klimatske promjene;
 • Grupa 5: Mladi;
 • Grupa 6: Kultura;
 • Grupa 7: Preduzetništvo i lokalna ekonomija;
 • Grupa 8: Ženska prava;
 • Grupa 9: Slobode i integritet medija;
 • Grupa 10: Korupcija;
 • Grupa 11: Jačanje političkog pluralizma.

Indikativna finansijska sredstva po grupi iznose 500.000 EUR.

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576580519338&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=167126