Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Privredna/Gospodarska komora FBiH u posjeti brendovima automobilske industrije SR Njemačke

U okviru tematske posjete automobilskim brendovima SR Njemačke, predstavnici Privredne/Gospodarske komore FBiH i Agencije za promociju stranih investicija BiH, protekle sedmice su održali nekoliko sastanaka. Sastanci sa predstavnicima Volkswagena su održani u uredu P/G komore FBiH u Forum Autovision-u, istraživačko-razvojnom centru Volkswagena, kojeg Komora već drugu godinu koristi za promociju automobilske industrije FBiH. Tom prilikom je razgovarano o trenutnom stanju automobilske industrije sa aspekta VW kao i o planovima za naredni period. Tokom razgovora, poseban akcenat je stavljen na mogućnost investiranja VW u BiH te su tom prilikom dogovoreni naredni koraci i aktivnosti koje je neophodno realizovati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pored sastanaka u sjedištu Volkswagena, održani su sastanci u Stuttgartu, tačnije centru Mercedes-Benz-a gradu Sindelfingenu sa predstavnicima istoimene kompanije, gdje su predstavljene kompanije iz BiH koje se bave automotivom, te kao naredna aktivnost je dogovorena zajednička posjeta i predstavljanje kompanija iz BiH predstavnicima Daimler AG.

Od posebnog značaja je posjeta Tehničkom univerzitetu Graz, odjelu Virtual Vehicle, gdje se sa predstavnicima i profesorima razgovaralo o mogućnostima saradnje sa kompanijama iz BiH, kao i otvaranja razvojnog ureda Virtual Vehicle Research Center-a u Sarajevu. Tom prilikom su prezentirana trenutna dostignuća virtualne vožnje i u kojem smjeru se kreće te je dogovorena i posjeta u narednom period Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH i kompanijama koje se bave automotivom, a kojima bi predstavljena tematika mogla biti interesantna.