Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Priprema projekta: Mapiranje i monitoring geomorfoloških objekata na području kraškog reljefa – širi centar Ponijera

Entuzijazam mladih kakanjaca u kombinaciji sa podrškom institucija, naučnih centara i organizacija koje u svojim aktivnostima podržavaju turizam, biodiverzitet, prirodne resurse, spleologiju, geomorfologiju, zaštitu prirode, hidrologiju, zaštitu endemskih vrsta, dobija jasne konture ozbiljnog istaživanja prirodnog bogatstva naše općine i povećava turistički potencijal, uz strogu riječ struke i nauke.