Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Prijavite se za onlajn seminar, Njemačka

Program Evropskog korpusa solidarnosti je program Evropske unije za promociju solidarnosti kao vrijednost. Cilj je poboljšanje angažmana mladih ljudi i organizacija u pristupačnim i visokokvaltetnim aktivnostima solidarnosti.

OBLAST: Kultura

OPIS

Cilj ovog seminara je da poboljšanje angažmana mladih ljudi, jačajući na taj način koheziju, demokratiju i građanstvo u Evropi, istovremeno odgovarajući na društvene izazove i jačajući zajednice. Sesije grupnog rada mogu ponuditi indivdualni prostor za razmjenu i savjetovanje o praktičnim stiće prostora za umrežavanje i razmjenu dobre prakse jer obuka želi da podstakne saradnju među opštinama i nadogradi na kompetentnosti za dizajniranje i sprovođenje projekta. Seminar će obuhvatiti dvadesetak učesnika iz cijele Evrope, koji su zainteresovani za upoznavanje sa Evropskim korpusom solidarnosti i koji u budućnosti namjeravaju da razviju projekte. Radni jezik je engleski. Onlajn seminar će voditi Jugend fur Europa, Njemačka nacionalna agencija, a održaće se preko Zoom platforme.

USLOVI

Mogu se prjaviti svi zainteresovani kandidati.

NAČIN PRIJAVEViše o načinu prijave na mejlu: westenhoefer@jfemail.de

ROK ZA PRIJAVU: 27. 04.2021. godine

Detaljnije: westenhoefer@jfemail.de

mladiinfo.me