Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Prijavite se za “Jumpstarter” vodeći predakceleracijski program Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju

Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) organizuje novi krug Jumpstarter predakceleracijskog programa, koji je idealan za timove sa inovativnim poslovnim idejama, koji žele da svoju ideju pretvore u izvor prihoda.
Cilj Programa je, da uz pomoć eksperata, kreativne zajednice, jedinstvenog znanja i tehnologije, da podrže nosioce ideja da ih razviju, testiraju na tržištu i kreiraju održiv biznis.
Program pokriva sedam tematskih oblasti:
• health care: zdrav život, aktivno starenje i poboljšana zdravstvena zaštita;• raw materials: održivo pronažanje i snadbijevanje materijalima;• agro-food: optimizacija efikasnosti resursa i ekološke održivosti poljoprivrede, primarne proizvodnje, prerade, skladištenja, pakovanja, logistike / distribucije, maloprodaje, istraživanja potrošača, praćenja ishrane i pružanja hrane; razvoj prehrambenih proizvoda prilagođenih ishrani;• manufacturing industries: ljudi i roboti za održivi rad, proizvodnja aditiva za potpunu fleksibilnost, proizvodnja bez otpada za cirkularnu ekonomiju, platforme za digitalizovane mreže vrijednosti;• urban mobility: aktivna mobilnost, održiva gradska logistika, mobilnost i energija;• new European Bauhaus: estetika za objekte koja promoviše održivi dizajn i prirodne materijale;• energy: smanjenje troškova energije, povećanje performansi sistema i smanjenje emisije gasova.

IPC Tehnopolis, kao jedan od strateških partnera EIT Jumpstarter programa, organizuje 6. aprila online Pre-Jumpstarter radionicu u cilju pružanja detaljnih informacija o uslovima i kriterijumima takmičenja. Prijava je obavezna na linku https://eithealth.eventscase.com/EN/pre-jumpstarter-2021  a dobrodošli su svi pojedinci i timovi koji imaju inovativnu ideju iz jedne od gore navedenih oblasti, koju žele da razvijaju i da joj se posvete. Na radionici ćete saznati sve pojedinosti o programu, kriterijumima i načinu prijave, te olakšati sam proces apliciranja.
Jumpstarter takmičenje je podijeljeno u nekoliko faza:Faza 1: Podnošenje idejaRok za prijave za program je 16. april 2021. 23:59 h i prijave se vrše isključivo putem prijavnog obrasca na ovom linku. Podnosioci prijava treba da stave akcenat na: inovativni koncept, fazu razvoja njihove ideje, opis tima, objašnjavajući potrebu koju inovacija rješava i trenutne izazove tima.
Faza 2: Bootcamps i trenizi (online radionice) – jul 2021.Cilj ove faze je kreiranje osnovnih kvalitativnih i kvantitativnih vještina za razvoj poslovnog modela startapova, kao i usavršavanje vještine pitching-a, tj. predstavljanja ideje investitoru.
Faza 3: Selekcija timova za lokalne zajedničke treningePo završetku bootcamp-a, timovi će učestvovati na online pitching takmičenju, nakon koga će 120 odabranih timova nastaviti sa narednom fazom takmičenja – lokalnim zajedničkim treninzima.
Faza 4: Lokalni zajednički treninzi – septembar 2021.Treninzi će biti organizovani na više različitih lokacija i imaće za cilj da unaprijede vještine i biznis modele koje su startapovi razvili u toku bootcamp-a. Trajaće 40 sati i po završetku procesa timovi će biti osposobljeni za izradu konciznog biznis plana.
Faza 5: Selekcija za EIT Jumpstarter veliko finale – novembar 2021.Stručni žiri će ocjenjivati biznis planove koje su startapovi pripremili uz pomoć mentora i pozvati 42 najbolja tima (po 6 iz svake oblasti) da pitch-uju na na velikom EIT Jumspstarter finalu! Stručni žiri će odabrati po tri najbolja tima iz svake oblasti, koji će dobiti novčanu nagradu u iznosu od 10.000 eura za prvo, 7.000 eura za drugo i 5.000 eura za treće mjesto!
Kriterijumi za prijavu:
• Predlozi moraju biti na engleskom jeziku;• Nepotpune prijave ili prijave bilo kojim drugim putem (npr. E-poštom) neće biti prihvaćene;• Ideja mora biti u okviru sedam glavnih izazova;• Dodatne informacije poput veb veze do projekta ili prezentacije mogu se priložiti kao podrška vašoj prijavi, ali nijesu obavezne.
Sve dodatne informacije možete pronaći na sljedećem liku https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-jumpstarter-2021Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) je nezavisno tijelo Evropske unije, osnovano sa ciljem da osnaži evropsku sposobnost za stvaranja inovacija, povezujući ključne aktere inovacija – startapove, istraživačke centre, univerzitete, mala i srednja preduzeća, inkubatore i akceleratore. Ujedno je i najveća evropska mreža inovacija koja okuplja i međusobno povezuje više od 1000 partnera.