Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Prijavite se za Democracy Reloading Toolkit vebinar 2021

BIJ (Bureau International Jeunesse) udruženje organizuje vebinar od 27. aprila do 17. juna, čij je cilj uključivanje mladih u donošenje odluka i poboljšanje lokalne demokratije.

OBLAST: 

demokratija

OPIS

Democracy Reloading je partnerstvo Erasmus + omladinskih nacionalnih agencija od 2015. godine koje je uspostavljeno kao strateški poziv lokalnim i regionalnim javnim vlastima da se pozabave potrebama i interesima mladih, da angažuju mlade kao aktere rešenja njihovih problema, da povećaju nivo svog vlasništva i odgovornosti za sopstvenu zajednicu i tako poboljšaju lokalno učešće i razviju kvalitet lokalne demokratije.

Vebinari su dizajnirani za opštinske službenike i omladinske radnike koji rade u bliskoj saradnji sa opštinama koji žele da poboljšaju svoje omladinske politike, strukture i projekte koji uključuju mlade u donošenje opštinskih odluka. Oni imaju za cilj da podrže razvoj njihovih sposobnosti korišćenjem online alata.

Svaki vebinar imaće sledeći program:

  • Uvod u Democracy reloading partnerstvo
  • Predstavljanje online priručnika
  • Kako razviti (individualne i kolektivne) sposobnosti uz pomoć Alata
  • Dalje mogućnosti za učenje

Sledeći vebinari biće organizovani između marta i juna 2021:

  • 27. aprila, od 15:30 do 17:00 po srednje evropskom vremenu
  • 25. maja, od 15:30 do 17:00 po srednje evropskom vremenu
  • 17. juna, od 15:30 do 17:00 po srednje evropskom vremenu

USLOVI

Mogu se prijaviti omladinski radnici, treneri, kreatori omladinske politike, istraživači mladih i svi ostali koji su zainteresovani.

NAČIN  PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacioni formular i izaberete datum koji vam najviše odgovara.

ROK ZA PRIJAVU: 

21.04.2021. godine

Detaljnije na: https://democracy-reloading.eu/

mladiinfo.me