Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Prijavite se za Arrell nagrade za inovacije u oblasti ishrane

Nagrade Arrell Food Awards prepoznaju globalnu izvrsnost u širokom području inovacija u ishrani i uticaju na zajednicu.

OBLAST: Više oblasti

OPIS

Za 2021. godinu biće dodeljene dve nagrade:Jedna nagrada biće dodijeljena istraživaču ili grupi istraživača, koji imaju napredno znanje o proizvodnji, preradi, distribuciji, potrošnji, bezbjednosti i/ili ishrani ljudi, sa značajnim pozitivnim uticajem na društvo. Teme uključuju: nauka o hrani, uticaj poljoprivrede na životnu sredinu, genetiku usjeva ili stoke, agroekologiju, zdravlje zemljišta, zdravlje i proizvodnju hrane za životinje, upravljanje štetočinama, upravljanje lancem snabdijevanja, preradu hrane, pakovanje hrane, sigurnost hrane, potrošnju hrane ljudska ishrana, maloprodaja/marketing hrane.Druga nagrada je za pojedinca ili grupu pojedinaca koji su doprinijeli poboljšanju nutritivnog zdravlja i/ili sigurnosti hrane, sa fokusom na jačanje ugroženih zajednica. Teme uključuju: prehrambeni suverenitet, proizvodnja hrane, distribucija/pristup hrani, nesigurnost nabavke hrane, razvoj i upravljanje zajednicom, ishrana domaćinstava, urbano siromaštvo, bezbjednost hrane Aboridžina, netradicionalni prehrambeni sistemi, socioekonomska politika, osnaživanje zapostavljenih zajednica i prehrambena pismenost.Svaka od ove dvije nagrade vrijedi 125.000 CAD , što uključuje novčanu nagradu od 100.000 za ličnu upotrebu primalaca i do 25.000 po nagradi za putovanje i smještaj primalaca, pod upravom Instituta za hranu Arrell na Univerzitetu u Guelphu.

USLOVI

– Građani bilo koje zemlje ispunjavaju uslove za nominaciju, bez ograničenja na pol, rasu, vjeru, vjeroispovest ili prebivalište

– Nominacije mogu doći iz privatnih kompanija, akademskih institucija, vladinih sektora, dobrotvornih fondacija i neprofitnih organizacija. U slučaju višestrukih nominacija od jedne organizacije, biće prihvaćena samo ona sa najnovijim datumom.

NAČIN PRIJAVE

Za prijavu idite na link¬: https://arrellfoodinstitute.ca/innovation-awards/

ROK ZA PRIJAVU:28. februar 2021.

Detaljnije: https://arrellfoodinstitute.ca/innovation-awards/

mladiinfo.me