Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Pridružite nam se, dajte svoje mišljenje o postojećem pravnom okviru i zajedno s nama ga poboljšajte

Filantropija je važan pokretač razvoja svake zajednice i u interesu je svih članova i članica društva da proces davanja bude pojednostavljen, a sama davanja uvećana. Filantropija kao načelo se ogleda kroz koncepte davanja u novcu, robi i uslugama, te kao volontiranje i davanje svog znanja i vremena.

  • Da li smatrate da nivo razvoja filantropije u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou?
  • Da li smatrate da je važno veće uključivanje i poslovnog i građanski sektora u razvoj filantropije?
  • Da li smatrate da bi kompanije trebale imati više olakšica ukoliko odgovorno posluju (pružaju podršku neprofitnim organizacijama, humanitarnim akcijama, institucijama, grupama ili pojedincima i pojedinkama)?
  • Mislite li da postoje pravne barijere za brži razvoj filantropije?
  • Da li prepoznajete zakone čije bi izmjene poboljšale pravni okvir i povećale nivo filantropskih davanja?

Ako ste na ova pitanja odgovorili sa DA, prava ste osoba za nas i pozivamo vas da nam se pridružite u radnoj grupi da zajednički unaprijedimo pravni okvir za filantropiju u BiH.

Razvojem filantropije razvijamo naše zajednice i ekonomski i društveno!

Fondacija Mozaik, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID, a zajedno sa Fondacijom HastorMrežom za izgradnju mira i Udruženjem Pomozi.ba, kao i sa partnerskim organizacijama iz Republike Srbije – Trag fondacijom i Fondacijom Katalist, u naredne četiri godine provodi program “Pravni okvir za filantropiju”.

Ovaj program će poboljšati pravni okvir i omogućiti više transparentnih korporativnih i individualnih davanja, kao i onih koje dolaze od organizacija građanskog društva. Samo zajedno možemo ojačati ekosistem za filantropiju u BiH i zbog toga je bitan glas i poslovnog, i vladinog, i nevladinog sektora kao i svih zainteresiranih građana i građanki.

Želimo kreirati široku koaliciju svih vas koji imate znanje i iskustvo u ovoj oblasti i tako osigurati da se željene promjene zaista i dese. Svaka osoba je filantrop odnosno filantropkinja i svaka osoba ima korist od razvoja filantropije, jer njome jačamo svoju zajednicu, kako ekonomski tako i društveno.

Zajednički napori ka uklanjanju razvojnih prepreka i javnog, i poslovnog, i građanskog sektora najbrži su put za stvaranje države zadovoljnih građanki i građana.

Pozivamo vas na konsultacije

Konsultativni sastanci na kojima će učesnici i učesnice iznijeti iskustva o problemima sa kojima se suočavaju organizacije, kompanije i osobe prilikom filantropskog davanja, kao i stavove i viđenja donosilaca odluka po ovom pitanju zakazane su u terminu od 10:00 do 13:30 sati:

  • 23.02.2021. godine (utorak) za građanski sektor
  • 24.02.2021. godine (srijeda) za javni sektor
  • 25.02.2021. godine (četvrtak) za poslovni sektor

snagalokalnog.ba