Prekogranična saradnja

Bosna i Hercegovina, te samim tim i sve regije, kao i lokalne zajednice, imaju mogućnost pristupa različitim izvorima sredstava putem kojih se mogu finansirati projekti i aktivnosti. Najvažniji izvor je svakako Instrument pred-pristupne pomoći EU (IPA). Pored IPA-e, postoje i različiti programi zajednice, te multilateralni programi, kao i mogućnosti bilateralne suradnje s pojedinim državama. Razvojni centar općine Kakanj, kroz međunarodnu suradnju, također nastoji privući dodatne fondove kako bi se unaprijedio  regionalni razvoj, te stimulirati transfer znanja, vještina, know-howa i novih tehnologija u regiju i lokalnu zajednicu.

U okviru druge komponente IPA-e – prekogranične saradnja, BiH učestvuje u šest programa: u tri bilateralna programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, u jednom programu prekogranične saradnje sa državama članicama – IPA Jadranski program, te u dva programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED).

Svi programi implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga. (više informacija o svakom programu pojedinačno je na relevantnim programskim web stranicama Direkcije za EU integracije). Aktivnosti vezane za realizaciju programa prekogranične/transnacionalne saradnje u BiH su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije/Sektor za koordinaciju programa pomoći EU/Odsjek za prekograničnu saradnju, međunarodne i posebne programe pomoći EU.

U oblasti prekogranične saradnje Razvojni centar općine Kakanj prati uspostavljanje međunarodnih relacija Općine Kakanj sa partnerima, te kroz institucionalni pristup nastoji realizirati određene projekte koji imaju zajedničke programske ciljeve u prekograničnoj saradnji.