Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Pregled projektnih aktivnosti Razvojnog centra općine Kakanj sa kapacitetom 1 zaposlenika

✅ Ambasada R. Bugarske JU Dom zdravlja – Projekat nabave Lifta za pacijente sa otežanim kretanjem Evaluacija projektne aplikacije

✅ Ambasada R. Bugarske JU Vrtić mladost – Projekat “Ugradnja hendikep rampi i nabavka eko-krevetića” Evaluacija projektne aplikacije

✅Ambasada R. Bugarske JU KSC – Projekat “Multimedijalni studio” Evaluacija projektne aplikacije

✅ Ambasada Japana JU Centar za socijalni rad – Projekat “Osnaživanje centra kroz nabavku namještaja i opreme” Izrada projektne aplikacije

✅ Ambasada Japana JU OŠ “15-April” – Projekat “Rekonatrukcija krova na područnoj školi TE” Izrada projektne aplikacije

✅ Ambasada Japana JP Vodokom – Projekat “Nabavke skip mašine za potrebe deponije”Izrada projektne aplikacije.

Pohvala i zahvalnica za odziv na saradnju Javnih ustanova, Javnih preduzeća.