Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Poziv za učesnike: P2P On-line događaj – Primjena poreza na dodatnu vrijednost na donacije i grantove u Bosni i Hercegovini (Rok za prijavu: petak, 5. mart 2021)

EU TACSO 3 P2P organizuje on-line događaj o pitanjima vezanim za primjenu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) na donacije u Bosni i Hercegovini  u utorak, 9. marta 2021. godine od 10:00 do 16:00 sati.

Svrha P2P on-line događaja je istražiti primjenu važećeg Zakona o porezu na dodatnu vrijednost u Bosni i Hercegovini (Zakon o PDV) i Smjernica o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost u Bosni i Hercegovini (Smjernice o PDV-u) na donacije i grantove.

Zakon o porezu na dodatu vrijednost i Smjernice bit će detaljno predstavljeni, uključujući njihovu primjenu u nacionalnom kontekstu. Tokom događaja, organizacija civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine (BiH) imat će priliku razmijeniti svoja iskustva i znanja u suočavanju s primjenom Zakona o PDV-u i razgovarati o mogućnostima za poboljšanje zakona o PDV-u i Smjernica o PDV-u u BiH. Pored toga, događaj je prilika za razmjenu informacija OCD-a iz zemalja regiona o praksama i primjeni zakona o PDV-u na donacije i grantove u tim zemljama.

Događaj je namjenjen organizacijama civilnog društva (OCD) koje djeluju u Bosni i Hercegovini. 

EU TACSO 3, zajedno sa Nacionalnim resursnim centrom u BiH, organizuje ovaj događaj, na zahtjev OCD-a u BiH koje su prepoznale potrebu za raspravom o toj temi u nacionalnom i regionalnom kontekstu.  Na osnovu ogađaja će se izraditi sažetak javne politike (policy brief) sa zaključcima i prijedlozima za moguće promjene u okviru PDV-a u BiH. 

Gospodin Amir Avdagić je stručnjak koji će predstaviti trenutnu situaciju s primjenom PDV-a na donacije i grantove u BiH, dok će se o regionalnom iskustvu razgovarati sa stručnjacima iz civilnog društva i praktičarima iz regije.

Gosti govornici koji će prisustvovati:

  • Gđa Anica-Maja Boljević, Fond za aktivno građanstvo, Crna Gora
  • Gospodin Slavko Lazlovski, Centar za poreznu politiku, Sjeverna Makedonija
  • Gospodin Željko Mitkovski, Fondacija Ana i Vlade Divac, Srbija
  • Gđa Biljana Dakić Đorđevic, Trag fondacija, Srbija

 Zainteresovani učesnici trebaju popuniti prijavni obrazac do petka, 5. marta, do 15:00 sati.