Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

POZIV ZA UČEŠĆE: Konsultacije o EU smjernicama za podršku civilnom društvu u regiji proširenja za period 2021-27 u BiH

U okviru projekta Tehnička pomoč organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (EU TACSO 3) koji finansira Europska Unija, zadovoljstvo nam je pozvati vas da  učestvujete u konsultacijama o EU Smjernicama za podršku civilnom društvu u regionu proširenja za 2021-2027. Konsultacije će se održati u ponedjeljak, 22. februara 2021 godine u 14:00 sata. Konsultacije se organizuju s ciljem revizije i ažuriranja Smjernica koje su već postojale i koje su korištene u periodu 2014 – 2020 godina.

Smjernice objašnjavaju kako će EU podržati civilno društvo u regiji u periodu od 2021 do 2027 godine, posebno kroz svoj instrument za civilno društvo. Smjernice su namijenjene trostrukoj publici:

        * Za službenike u EU: pomoći im u pripremi i provođenju EU podrške civilnom društvu na Zapadnom Balkanu i u Turskoj; u praćenju efikasnosti podrške; i u analizi napredovanja stanja IPA korisnika u vezi sa civilnim društvom;


        * Za kreatore politika i administratore na zapadnom Balkanu i u Turskoj: da razumiju standarde kojima DG NEAR teži u smislu podrške korisnika IPA-e civilnom društvu u kontekstu proširenja EU – posebno u smislu stvaranja povoljnijeg okruženja za poticanje participativne demokratije i uključivanja civilnog društva u kreiranje javnih politika i proces integracija u EU;
        * Za civilno društvo u regiji: znati standarde prema kojima DG NEAR radi u smislu njihovih kapaciteta, efikasnosti, otpornosti, neovisnosti i odgovornosti.

Smjernice, a posebno njihov okvir, pružaju konkretne ciljeve, pokazatelje i naćine mjerenja kao podršku ovim naporima.

Revizija Smjernica izvršena je na participativan način. Prethodna verzija Smjernica i prvi nacrt revidiranog okvira Smjernica dostupni su na www.tacso.eu. [1] U decembru 2020. godine, TACSO je objavio poziv za organizacije civilnog društva za pismeni doprinos reviziji. U januaru 2020. godine u Skoplju su održane regionalne konsultacije za civilno društvo i institucije vlasti.

Sada se organizuju konsultacije za sve zemlje korisnice IPA-e, kako bi se predstavile i raspravile Smjernice sa organizacijama civilnog društva, javnim institucijama, donatorima i drugim akterima, s ciljem dobivanja povratnih informacija za njihovo finaliziranje.

Zbog pandemije COVID-19, događaj će se održati on-line. Službeni jezik događaja je engleski. Osiguraće se simultani prijevod na bosanski / srpski / hrvatski jezik.

Molimo vas da se prijavite ovdje [2] do četvrtka, 18. februara 2021,
17:00 sati. Konačni dnevni red i link za pristup događaju dobit ćete
nakon zatvaranja registracije.

Više informacija o Smjernicama i procesu savjetovanja dostupno je na
www.tacso.eu. [1]

Disclaimer:

This publication was produced with the financial support of the European
Union. Its contents are the sole responsibility of the EU TACSO 3
project and its consortium partners and do not necessarily reflect the
views of the European Union.

EU TACSO 3 project

Str. Blagoja Davkov no.1, entrance 1, apartment 17
Skopje, 1000
North Macedonia

+ 389 260 90 684

welcome@tacso.eu

www.tacso.eu

Links:
——
[1] http://crm.tacso.eu/civicrm/mailing/url?u=533&qid=23810
[2] http://crm.tacso.eu/civicrm/mailing/url?u=534&qid=23810
[3] http://crm.tacso.eu/civicrm/mailing/url?u=535&qid=23810
[4] http://crm.tacso.eu/civicrm/mailing/url?u=536&qid=23810
[5] http://crm.tacso.eu/civicrm/mailing/url?u=537&qid=23810
[6] http://crm.tacso.eu/civicrm/mailing/url?u=538&qid=23810
[7]http://crm.tacso.eu/civicrm/mailing/unsubscribe?reset=1&jid=267&qid=23810&h=7d163e42637284b3
[8]http://crm.tacso.eu/civicrm/mailing/optout?reset=1&jid=267&qid=23810&h=7d163e42637284b3