Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Poziv za projekte Ambasade SAD: Program malih grantova za jačanje žena

Ovaj program podržava napore nevladinih organizacija za promicanje ženskog liderstva i političkog, ekonomskog i društvenog napretka žena širom Bosne i Hercegovine. Posebno pozdravljamo prijedloge projekata kojima žene koje imaju liderski potencijal stiču vještine i znanja da se efikasno zalažu za svoja prava i postanu liderice javnog mnijenja, uspješne komunikatorice i poslovne žene.

Projekti se trebaju baviti jednom od sljedećih tema:

  • Ekonomsko osnaživanje žena i djevojčica (prijedlozi ne mogu uključivati stručno usavršavanje);
  • Promocija angažmana žena u politici kao glasačica, zagovornica i kandidatkinja;
  • Pojačavanje ženskog glasa i liderstva u pitanjima koja se tiču svih građana BiH;
  • Osnaživanje djevojčica i mladih žena da postanu liderice u svojim školama, zajednicama i državi;
  • Prevencija rodno zasnovanog nasilja;
  • Javna svijest o zdravstvenim problemima žena.