Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

[Poziv za prijavu] Grantovi za proizvodnju medijskih sadržaja: Promoviranje medijske pismenosti i tačnog informiranja u BiH

S ciljem podržavanja kvalitetnog novinarstva i unapređenja medijske pismenosti u regionu, Albany Associates i Mediacentar Sarajevo objavljuju poziv namijenjen medijskim kućama i pojedinačnim novinarima/freelancerima iz Bosne i Hercegovine za prijave za grantove za proizvodnju sadržaja.

Rok za podnošenja prijava:  5. novembar 2020.

Trajanje pojedinačnih projekata: Predloženi projekti mogu trajati najviše tri mjeseca (sadržaj se treba objaviti najdalje do 28. februara 2021. godine). Ostvareni rezultati (doseg objavljenih sadržaja i angažiranost publike na društvenim mrežama) mjerit će se do 21. marta 2021. godine, a konačni izvještaj dobitnici grantova podnosit će u aprilu 2021. godine.

Iznos pojedinačnih grantova: Za medijske kuće: do 5.000 GBP (isplaćuje se u lokalnoj valuti), plus mogućnost dobijanja savjeta i pomoći od konsultanata koji su stručnjaci za proizvodnju sadržaja (po potrebi, i u vezi s dokumentiranjem angažiranosti publike na društvenim mrežama).

Za pojedinačne novinare/freelancere: do 2.500 GBP (isplaćuje se u lokalnoj valuti), plus mogućnost dobijanja savjeta i pomoći od konsultanata koji su stručnjaci za proizvodnju sadržaja (po potrebi, i u vezi s dokumentiranjem angažiranosti publike na društvenim mrežama).

Ukupni iznos koji je dostupan za grantove ovog poziva: Do 10.000 GBP po zemlji (lista zemalja je navedena ispod).

Opšte informacije 

Albany Associates i Mediacentar Sarajevo, zajedno s regionalnim organizacijama za razvoj medija, provode projekat pod nazivom „Promoviranje medijske i informacijske pismenosti i jačanje nezavisnih medija na Zapadnom Balkanu“.  Primarni ciljevi projekta su izgradnja kapaciteta medijskih profesionalaca i studenata novinarstva u oblasti verifikacije, provjeravanja činjenica, proizvodnje sadržaja i drugih novinarskih kompetencija, unapređenje razumijevanja medijske i informacijske pismenosti (MIP) kod lokalnih javnih medijskih servisa, te poboljšanje njihove sposobnosti predstavljanja kampanja iz oblasti MIP. Projekat se provodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Ovaj poziv za proizvodnju sadržaja je raspisan samo u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori. Uslove za prijavu na ovaj poziv ispunjavaju samo medijske kuće koje su registrovane u ovim zemljama i novinari (freelanceri) iz ovih zemalja. U sklopu ovog poziva, projekat će dodijeliti najviše 10.000 GBP ukupnih sredstava po zemlji.  

Ciljevi poziva 

S ciljem podržavanja kvalitetnog novinarstva i unapređenja medijske pismenosti u regionu, Albany Associates i Mediacentar Sarajevo objavljuju poziv za prijave za grantove za proizvodnju sadržaja sa sljedećim konkretnim ciljevima (podnosioci prijava mogu izabrati jedan od njih ili ih kombinirati):

1. Omogućiti publici u Bosni i Hercegovini pristup visokokvalitetnim i inovativnim medijskim sadržajima koji će joj pomoći da bolje razumije ulogu medija i važnost profesionalnog i nezavisnog novinarstva.

2. Pomoći publici da se sigurno i odgovorno informira u vezi s tekućom pandemijom virusa COVID-19 i njenim uticajem na lokalno stanovništvo, time povećavajući nivo kritičkog razmišljanja i smanjujući štetni uticaj netačnih informacija/dezinformacija o toj temi.

Ko ispunjava uslove za prijavu?

1) Medijske kuće (štampa, TV, radio, online mediji) koje ispunjavaju sljedeće kriterije: – Registrirane su u Bosni i Hercegovini, što dokazuju dokumentom o registraciji;- Imaju najmanje jednu godinu iskustva u poslovanju kao medijska kuća u Bosni i Hercegovini, što dokazuju dokumentom o registraciji;- Imaju mogućnost dosezanja publike, što dokazuju statističkim podacima o web stranici medijske kuće, tiražu, dosegu, itd; – Imaju mogućnost proizvodnje medijskih sadržaja, što dokazuju primjerima sadržaja koji su emitirani/objavljeni na društvenim medijima;

2) Novinari pojedinci(freelance) iz Bosne i Hercegovine koji mogu dokazati da imaju mogućnost distribucije sadržaja putem medija (štampanih, TV, radio, online) i mogućnost mjerenja efekata projekta (dosega publike, angažiranosti publike). Prijave koje ne ispunjavaju navedene kriterije se neće uzimati u obzir.  Svaki podnosilac prijave može podnijeti samo jednu prijavu u okviru ovog poziva. Dozvoljena je koprodukcija s jednim podnosiocem navedenim kao vodećim aplikantom, a ostalim kao partnerima. U slučaju koprodukcije, svi kriteriji se odnose i na vodećeg aplikanta i na partnere.   Napominjemo da se u okviru projekta ulažu napori da se osigura da se inicijative podrške kao što je ova ne dupliciraju i ne koncentriraju unutar jedne medijske kuće. To znači da medijske kuće koje primaju podršku u okviru nekog drugog programa koji finansira Ministarstvo za vanjske poslove, komonvelt i razvoj (FCDO), možda neće biti odabrane za primanje sredstava unutar ovog poziva.

Koji oblici sadržaja i teme mogu primiti podršku?

Iako medijske kuće imaju slobodu da predlože sadržaj na bilo kojem mediju, prednost će se dati multimedijalnim sadržajima koji imaju potencijal za širu promociju i distribuciju putem društvenih medija i platformi.  Predložene teme moraju biti povezane s konkretnim ciljevima poziva koji su opisani iznad i mogu uključiti, ali nisu ograničene na sljedeće primjere:

– Uloga medija i novinarstva u zaštiti slobode govora;

– Kriteriji za ocjenu kvaliteta i vjerodostojnosti sadržaja u novinarstvu, kritička procjena medijskih sadržaja;

– Online sigurnost i zaštita podataka; – Bilo koji lokalni problem koji utiče na slobodu medija, kao što su sigurnosna pitanja, zakoni i politike o medijima, postupci vlasti itd;

–Transparentnost finansiranja medija i medijskog vlasništva;

– Prepoznavanje netačnih informacija u medijima;

– Pružanje tačnih informacija kao odgovor na obmanjujuće ili lažne informacije u vezi s tekućom pandemijom virusa COVID-19;

– Pomaganje publici da prepozna pouzdane izvore informacija o pandemiji virusa COVID-19 u poređenju s obmanjujućim i lažnim informacijama; i/ili

– Izvještavanje o posljedicama ili izazovima koje pandemija predstavlja za lokalnu ekonomiju, poštivanje ljudskih prava, marginalizirane i/ili ugrožene grupe (kao što su žene, mladi, starija populacija, manjine), obrazovanje ili slobodu medija u svjetlu pandemije virusa COVID-19.

Prihvatljivi troškovi 

Prihvatljivim se smatraju sljedeći troškovi proizvodnje sadržaja:- Plate i prateći doprinosi;- Troškovi u vezi sa proizvodnjom sadržaja kao što su putni troškovi, oprema i sl.

Kako se prijaviti?

Formular za prijavu i formular budžeta

Prijave se mogu podnijeti na bosanskom/srpskom/hrvatskom ili engleskom jeziku, koristeći formular za prijavu i formular budžeta.

1) Formulari za medijeFormular za prijavuFormular budžeta

2) Formulari za novinare pojedinceFormular za prijavuFormular budžeta

Dodatni dokumenti  Uz svaku prijavu se prilažu sljedeći dokumenti:

1) Za medijske kuće:– skenirana kopija dokumenta o registraciji organizacije (za vodećeg podnosioca i supodnosioce);- primjeri ranijih sadržaja koji dokazuju sposobnost proizvodnje medijskih sadržaja, poželjno s linkovima na ranije objavljene sadržaje (za vodećeg podnosioca i supodnosioce);

2) Za novinare pojedince:– primjeri ranijih sadržaja koji dokazuju sposobnost proizvodnje medijskih sadržaja, poželjno s linkovima na ranije objavljene sadržaje; – potpisano pismo obaveze jedne ili više medijskih kuća registriranih u zemlji u kojoj se dodjeljuje grant, u kojem se potvrđuje da će objaviti i distribuirati sadržaj koji proizvede pojedinačni novinar i da će obezbijediti podatke o dosegu i angažiranosti publike; – u slučaju potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava, tražit će se dokaz o mjestu boravka u zemlji.

Kada i kako poslati prijavu

Sve prijave moraju biti primljene do 5. novembra 2020. godine. Prijave primljene nakon ovog roka se neće uzeti u razmatranje.   Prijave se moraju predati putem e-maila na adresu kontakt@media.ba pod naslovom „Prijava na poziv – grantovi za proizvodnju sadržaja“.

Pitanja i dodatne informacije Sva pitanja u vezi s ovim pozivom se trebaju poslati putem e-maila do 30. oktobra 2020. godine na adresu kontakt@media.ba pod naslovom „Prijava na poziv – grantovi za proizvodnju sadržaja“.

Mediacentar Sarajevo planira održati online informativnu sesiju putem Zooma 28.10.2020. u 13 sati, na kojoj će se odgovoriti na pitanja u vezi s procesom prijave i ispunjavanja formulara. Potencijalni podnosioci prijava za učešće u informativnoj sesiji mogu se registrovati ovdje.

Ocjenjivanje i odabir prijava Sve prijave će ocijeniti komisija za odabir koja se sastoji od lokalnih i regionalnih organizacija za razvoj medija na osnovu sljedećih kriterija:

– relevantnost predloženog sadržaja u odnosu na cilj poziva (najviše 20 poena);

– kvalitet predloženog sadržaja, pristup predloženoj temi, originalnost prijedloga (najviše 40 poena);

– procijenjeni doseg projekta, predloženi plan distribucije i promocije sadržaja (najviše 10 poena);

– kapacitet organizacije ili pojedinca da provede predloženi projekat, tehničke sposobnosti podnosioca prijave i iskustvo u proizvodnji sadržaja, posvećenost podnosioca prijave standarima profesionalnog novinartsva, iskustvo predloženog tima za proizvodnju sadržaja (najviše 20 poena);

– ekonomičnost predloženih troškova, isplativost (najviše 10 poena).

(media.ba)