Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru NAGE projekta

Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini raspisuje Poziv za podršku malim organizacijama civilnog društva za projektne inicijative u oblasti zelene ekonomije.

Finansijsku podršku za ovaj poziv za male grantove je obezbijedila Evropska Unija kroz EU finansiran projekat NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy (Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju) koji sprovodi Mreža za ruralni razvoj Sjeverne Makedonije u saradnji sa Mrežama za ruralni razvoj Srbije, Kosova, Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Projektni prijedlog treba dostaviti na Aneksu A – Prijavnom formularu, uključujući Aneks B – Budžet, kao i sve ostale potrebne priloge. Prijavni paket i dodatne informacije nalaze se na web stranici Mreže za razvoj u Bosni i Hercegovini. Prijave projekata treba slati on-line na nagegranting@gmail.com . Rok za podnošenje prijava je 01.05.2020 do 23:59.

Smjernice za podnosioce zahtjeva (englishBiH jezici)

Aneks A – Prijavni formular (englishBiH jezici)

Aneks B – BUDŽET (englishBiH jezici)

Aneks C – Obrazac o pravnom status (englishBiH jezici)

Aneks D Finansijska identifikaciona forma (englishBiH jezici)

Aneks E_NAGE_nacrt ugovora (englishBiH jezici)

Aneks I – Model periodičnog i finalnog narativnog izvještaja (englishBiH jezici)

Aneks II – Finansijski izvjestaji_forma (englishBiH jezici)

Aneks III – Standardni obrazac za prenos vlasništva nad robom (englishBiH jezici)