Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku putem bespovratnih sredstava kako je detaljnije navedeno u nastavku. 
Datum izdavanja: 17-3-2021.
Datum zatvaranja: 14-4-2021.
Ukupni iznos potencijalnih dodijeljenih sredstava: USD 350.000
Procijenjeni broj dodijeljenih ugovora: 10
Maksimalni iznos po ugovoru: USD 70.000 
WHAM je objavio javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za podršku trening centrima koji rade obuku malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta, tekstila/obuće ili IKT-a orijentisanih prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta. Objavljeni javni poziv je fokusiran na osposobljavanje radne snage. Za kompletnu dokumentaciju posjetite web stranicu http://www.whambih.org/.
 Ako želite da vam održimo predstavljanje javnog poziva samo za vas, molimo vas da stupite u kontakt sa nama putem whamgrants@iesc.org emaila. Mi ćemo vas kontaktirati i organizovati individualno predstavljanje i odgovoriti na pitanja koja imate. 
WHAM tim takođe organizuje Microsoft Teams webinare za prezentaciju javnog poziva.
1. srijeda 24.3.2021 u 14 sati
2. srijeda 31.3.2021 u 14 sati  
Rok za dostavu aplikacija je 18:00 časova po lokalnom vremenu 14.4.2021. godine. Mi podstičemo zainteresovane organizacije da pošalju svoju aplikaciju što prije. Sva eventualna pitanja o procesu i proceduri prijave molimo da pošaljete putem emaila na whamgrants@iesc.org
Download links:1 Grant Application Form_Template2a Grant Budget Form Template2b Monthly Budget Breakout Form Template2c Grant Budget Notes Template2d Grant Budget Forms Instructions3a Indicators Template3b Indicators Example4 Environmental Review_Template RFA – Workforce development WHAM-AID-168-LA-17-00013