Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Poziv za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini – I krug

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije (DEI) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u Bosni i Hercegovini su objavili Poziv za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) – I krug.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona je potpisao Memorandum o razumijevanju između British Council-a i Vlade Zeničko-dobojskog kanton sa ciljem da se pruži dogovoreni okvir za blisku saradnju radi implementacije Programa.

Cilj ovog Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitiziranog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tokom procesa proširenja. Programom upravlja Delegacija Evropske unije u BiH, a provodi ga British Council.

U prvom krugu, program EUSYP BiH, čiji je radni jezik isključivo engleski, nudi maksimalno 25 mjesta. Na program se mogu se prijaviti mladi državni službenici sa svih nivoa vlasti u BiH.

Na web stranici Projekta https://eu4wb6.com/ moguće je pronaći detaljnije informacije o samom pozivu, kriterijima za prijavu, te programu obuke. Prijave će se moći dostaviti u periodu od 3. do 20. septembra 2020. godine.