Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Poziv na panel diskusiju i Saopštenje za javnost: Regionalni Challenge Fond

Bit će izdvojeno 18,8 miliona eura za čak 60 projekata na Zapadnom Balkanu

Sarajevo, 2. februar 2021. – Regionalni Challenge Fond (RCF) objavljuje prvi poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za podršku investicijama u projekte dualnog obrazovanja, koji je otvoren za prijave iz ekonomija Zapadnog Balkana. Fond će izdvojiti 18,8 miliona eura do 2025. godine (u periodu od pet godina) u cilju podrške investicijama u našem regionuCilj je da se tokom trajanja programa finansira čak 60 projekata.

Regionalni Challenge Fond organizuje događaj povodom prvog poziva 3. februara u online formatu kakobi okupio predstavnike međunarodnih organizacija i inicijativa, regionalnih organizacija, javnih institucija zaduženih za stručno obrazovanje i obuku, privrednih komora, institucija za stručno obrazovanje i obuku i kompanija. Na događaju će učestvovati Marko Čadež, predsjednikKomorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, zajedno sa predstavnicima Njemačke razvojne banke KfW, Privredne komore Njemačke AHK, GIZ-a, Evropske fondacije za obuku i drugih.

“Firmama su potrebni kvalifikovani zaposleni, a mladim ljudima je potrebno da razviju odgovarajuće vještine, što može da predstavlja teškoću u današnjem izazovnom okruženju. RCF će pomoći da se prevaziđe ovaj jaz tako što će finansirati investicije u opremu i infrastrukturu za odabrane projekte dualnog obrazovanja koji su institucijama za stručno obrazovanje i obuku neophodni kako bi pomogli polaznicima da razviju vještine koje današnje kompanije očekuju. Cilj nam je da ojačamo kvalitet i tržišni značaj stručnog obrazovanja i obuke promovisanjem partnerstava između pružaoca stručnog obrazovanja i kompanija”, izjavio je ovim povodom Frieder Woehrmann, vođa tima Regionalnog Challenge Fonda.

Dualno obrazovanje uključuje poslovni sektor u cjelokupan proces razvoja stručnog obrazovanja i obuke, planiranje, sprovođenje i procjenu. Ovaj cilj se ostvaruje kombinovanjem učenja u institucijama za stručno obrazovanje i obuku i kompanijama na fleksibilan način kako bi se razvile vještine, znanje i stavovi budućih zaposlenih. Uspješnost ovog pristupa dokazuju maturanti sa praktičnim vještinama koje odgovaraju zahtjevima tržišta rada. Većina obrazovnih institucija u regionu Zapadnog Balkana je prepoznala kooperativno ili dualno obrazovanje kao korisno za prevazilaženje jaza između obrazovne ponude i potražnje na tržištu rada. Međutim, ovaj pristup je još uvek u početnim fazama razvoja i Regionalni Challenge Fond (RCF) osnovan je sa ciljem da ga dodatno podrži.

Marko Čadež, predsjednik Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana kao zajedničke regionalne komore i predsjednik Privredne komore Srbije je izjavio: “Ovaj projekat, pokrenut prije pandemije, sada dodatno dobija na značaju,  jer će omogućiti i prekvalifikaciju i novo zapošljavanje radnika u kompanijama i sektorima koji su pretpjeli najveći udar COVID 19 pandemije, rade umanjenim kapacitetima i morat će da smanje broj radnika i pretrpe ozbiljne strukturne promjene. Privredne komore članice Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke će se maksimalno angažovati i doprinijeti uključivanju u konzorcije  kompanija iz grana koje su od ključnog značaja za razvoj svake ekonomije pojedinačno i regiona u cjelini”.

Čadež je pozvao kompanije da se udruže sa srednjim, višim sručnim školama i fakultetima, konkurišu za sredstva Fonda i zajednički osnuju trening centre koji će omogućiti učenicima i studentima da se upoznaju sa mašinama, opremom i alatima na kojima će raditi u realnom radnom okruženju – tokom dokvalifikacije i kasnije kada se zaposle.

“Institucije za stručno obrazovanje i obuku sarađuju sa kompanijama na razvoju kooperativnih programa obuke koji polaznike uče vještinama potrebnim partnerskim kompanijama. Rezultat su adekvatno obučeni zaposleni, spremni za rad”, dodao je Woehrmann.

Prijave važe za konzorcije sa teritorije Zapadnog Balkana koji se sastoje od jedne institucije za stručno obrazovanje i obuku i najmanje dvije kompanije. Potrebno je da se po uspješnom završetku podržanih programa izdajunacionalno priznate diplome ili certifikati. Prvi poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti otvoren je od 1. februara do 30. aprila 2021. godine. Sve potrebne informacije se mogu naći na web adresi www.rcf-wb6.org.

Regional Challenge Fond je novi program koji za cilj ima da poveća produktivnost i konkurentnost kompanija iz zemalja Zapadnog Balkana. Fond je nastao na inicijativu njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, delegiran Razvojnoj banci KfW, a glavni implementacioni partner je Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (WB6-CIF), zajednička incijativa privrednih komora iz regiona.

Ako imate dodatnih upita, obratite se ovlaštenom predstavniku za medije, agenciji Represent Communications, na adisa.pobric@represent.co.ba ili predstavnici RCF-a Jeleni Manić Radoičić na jelena.manic@rcf-wb6.org.

Saopstenje za javnost Regionalni Challenge Fond podrzava investicije u projekte dualnog- obrazovanja Download